21 T3, 2020

Niết bàn là gì? Ai có thể chứng đắc Niết bàn?

Trong suốt 49 năm chuyển bánh xe Pháp, Đức Phật đã hướng dẫn chúng sinh đi đến bến bờ của hạnh phúc tuyệt đối. Như vậy, Niết bàn trong đạo Phật là gì?

165 0
7

Bình luận (0)