152
461

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Xuất gia, 03/5/2021 15:28
152
461

Chúng ta tu tập thì dần dần phải đẩy tâm hồn mình lên mức cao thượng hơn. Bởi, tu tập là quá trình bỏ ác, hướng thiện, hướng thượng, hướng tới vô thượng Chính đẳng Chính giác (vô thượng là không còn điều gì cao hơn).

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử. Như trong kinh Phật đã dạy rằng, nếu chúng ta hành thiện để hưởng phước báo, thì vẫn là làm việc theo Ma vương. Vì kiếp này hành thiện, kiếp sau hưởng phước báo, hưởng phước báo rồi, kiếp sau nữa lại đọa lạc, thì vẫn là theo Ma vương. Vậy nên chúng ta phải hướng đến điều cao thượng, điều tối thượng thì chúng ta mới thoát khỏi luân hồi sinh tử và ra khỏi vòng tay của Ma vương.

Chúng ta làm sao phải nảy được ý niệm xuất trần, thưa đại chúng. Quý Thầy vẫn thường nói, nảy sinh được niệm xuất trần là rất khó, không phải dễ. Bởi chúng ta sinh ra làm người là cam chịu ngay: Sinh ra thì phải lớn lên, phải lấy vợ, phải đẻ con, phải nuôi con, rồi khi già thì phải chết. Ai cũng cam chịu như thế và cứ nghĩ như thế là “Tôi tròn kiếp người rồi”. Nhưng tại sao chúng ta không có ý nghĩ khác, xem có điều gì vượt hơn nữa không? Có thể sinh ra đời mà không lấy vợ không? Có đi con đường nào khác nữa không?

Như quý Thầy cũng gọi là nảy sinh ra “ý niệm ngược đời”. Phật gọi là “người đi ngược dòng đời” là thế! Còn mình thì cứ đi xuôi theo dòng đời. Thầy mong các Phật tử ở đây, làm sao nảy sinh được ý niệm đó mà đi “ngược đời” một chút.

Bởi vậy, khi chúng ta gặp được những duyên, những hoàn cảnh khiến bản thân khởi được ý tưởng xuất trần, ý tưởng đi “ngược dòng nhân thế” thì là điều rất đáng quý!

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 2.2 - Chuyện Về Đại Đức Na Tiên)

Bài liên quan
461
CHIA SẺ
Bình luận (152)

Đọc thêm

10 T6, 2024
10 T6, 2024
Giới với người xuất gia. Vì sao Đức Phật chế giới cho Tăng đoàn?

Giới là gì? Giới luật có lợi ích như thế nào cho người xuất gia mà Đức Phật lại coi trọng như vậy? Kính mời quý vị cùng đón đọc trong bài viết dưới đây!

0 10

Giới với người xuất gia. Vì sao Đức Phật chế giới cho Tăng đoàn?

11 T5, 2024
11 T5, 2024
Tăng là gì? Những quả phúc tốt đẹp khi cung kính Tăng

Tăng là đoàn thể những người từ bỏ cuộc sống gia đình, cạo tóc, mặc áo nhuộm theo Phật xuất gia tu hành. Bài viết này sẽ giúp quý vị về hiểu rõ hơn về Tăng.

72 1038

Tăng là gì? Những quả phúc tốt đẹp khi cung kính Tăng

26 T3, 2024
26 T3, 2024
Tiết lộ: 22 lý do khiến người xuất gia trở nên cao quý

Người xuất gia có duyên được thực hành những Pháp cao quý, cao thượng trong tâm như lòng từ, bi, hỷ, xả; sự nhẫn nhục và lý tưởng cao quý.

288 1668

Tiết lộ: 22 lý do khiến người xuất gia trở nên cao quý

22 T3, 2024
22 T3, 2024
Chư Tôn thiền đức Tăng niêm hương bạch Phật trong lễ thế phát xuất gia

Với tâm thiết tha cầu đạo, các thiện nam tử phát khởi thiện tâm, mong muốn nương theo Sư Phụ cùng chư Tăng một lòng tu học Phật đạo

95 61

Chư Tôn thiền đức Tăng niêm hương bạch Phật trong lễ thế phát xuất gia

28 T2, 2024
28 T2, 2024
Xuất gia là gì? Người thế nào mới đủ điều kiện xuất gia?

Xuất gia là khái niệm dùng để chỉ việc một người từ bỏ cuộc sống thế tục, cạo bỏ râu tóc, sống cuộc đời tu hành. Vậy điều kiện xuất gia là gì?

330 18585

Xuất gia là gì? Người thế nào mới đủ điều kiện xuất gia?

27 T2, 2024
27 T2, 2024
Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đố

10 3334

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

26 T2, 2024
26 T2, 2024
Bỏ cha bỏ mẹ đi tu, người xuất gia có bất hiếu không?

Xuất gia là phải rời xa gia đình, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

168 5825

Bỏ cha bỏ mẹ đi tu, người xuất gia có bất hiếu không?