96
309

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Xuất gia, 03/5/2021 15:28
96
309

Chúng ta tu tập thì dần dần phải đẩy tâm hồn mình lên mức cao thượng hơn. Bởi, tu tập là quá trình bỏ ác, hướng thiện, hướng thượng, hướng tới vô thượng Chính đẳng Chính giác (vô thượng là không còn điều gì cao hơn).

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử. Như trong kinh Phật đã dạy rằng, nếu chúng ta hành thiện để hưởng phước báo, thì vẫn là làm việc theo Ma vương. Vì kiếp này hành thiện, kiếp sau hưởng phước báo, hưởng phước báo rồi, kiếp sau nữa lại đọa lạc, thì vẫn là theo Ma vương. Vậy nên chúng ta phải hướng đến điều cao thượng, điều tối thượng thì chúng ta mới thoát khỏi luân hồi sinh tử và ra khỏi vòng tay của Ma vương.

Chúng ta làm sao phải nảy được ý niệm xuất trần, thưa đại chúng. Quý Thầy vẫn thường nói, nảy sinh được niệm xuất trần là rất khó, không phải dễ. Bởi chúng ta sinh ra làm người là cam chịu ngay: Sinh ra thì phải lớn lên, phải lấy vợ, phải đẻ con, phải nuôi con, rồi khi già thì phải chết. Ai cũng cam chịu như thế và cứ nghĩ như thế là “Tôi tròn kiếp người rồi”. Nhưng tại sao chúng ta không có ý nghĩ khác, xem có điều gì vượt hơn nữa không? Có thể sinh ra đời mà không lấy vợ không? Có đi con đường nào khác nữa không?

Như quý Thầy cũng gọi là nảy sinh ra “ý niệm ngược đời”. Phật gọi là “người đi ngược dòng đời” là thế! Còn mình thì cứ đi xuôi theo dòng đời. Thầy mong các Phật tử ở đây, làm sao nảy sinh được ý niệm đó mà đi “ngược đời” một chút.

Bởi vậy, khi chúng ta gặp được những duyên, những hoàn cảnh khiến bản thân khởi được ý tưởng xuất trần, ý tưởng đi “ngược dòng nhân thế” thì là điều rất đáng quý!

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 2.2 - Chuyện Về Đại Đức Na Tiên)

Mấy ai sẵn lòng làm người

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Bài liên quan
309
CHIA SẺ
Bình luận (96)

Đọc thêm

30 T7, 2023
30 T7, 2023
Xuất gia là gì? Các yếu tố cần có để được xuất gia

Xuất gia là từ bỏ các thú vui, ngũ dục của trần thế, bước đi trên con đường Thánh đạo. Con đường ấy đầy gian truân, vất vả, nhưng cũng rất huy hoàng.

218 18585

Xuất gia là gì? Các yếu tố cần có để được xuất gia

27 T7, 2023
27 T7, 2023
Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi. Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào?

8 3334

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

24 T7, 2023
24 T7, 2023
Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

Xuất gia là phải cắt ái từ sở thân, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

10 5825

Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

29 T6, 2023
29 T6, 2023
Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

An cư tức là ở yên một chỗ. Kết hạ hay kiết hạ có nghĩa là kết giới lại, ở trong phạm vi giới đàn đó. Vậy ý nghĩa của an cư kiết hạ là gì?

18 10124

Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

26 T6, 2023
26 T6, 2023
Người Phật tử học được điều gì từ sự xuất gia của Đức Phật?

Nếu ai cả một đời cũng không sinh ra được ý niệm ngày nào đó sẽ xuất gia thì người ấy chắc rằng còn nhiều kiếp chìm đắm. Dù sống trong gia đình giàu có...

36 1473

Người Phật tử học được điều gì từ sự xuất gia của Đức Phật?

23 T6, 2023
23 T6, 2023
Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

Chúng ta muốn vượt khỏi vượt khỏi trần lao thì phải nắm сhặt đầu dây, phải rõ ràng, kiên định với cái thấy biết đúng đắn của mình.

46 3645

Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

15 T6, 2023
15 T6, 2023
Khổ để tu hành, khổ hóa vui

Đi tu giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ trở thành niềm vui, mọi thứ đều là rèn luyện, thử thách cho mình đạt đến chỗ cao thượng

2 300

Khổ để tu hành, khổ hóa vui