84
227

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Xuất gia, 03/5/2021 15:28
84
227

Chúng ta tu tập thì dần dần phải đẩy tâm hồn mình lên mức cao thượng hơn. Bởi, tu tập là quá trình bỏ ác, hướng thiện, hướng thượng, hướng tới vô thượng Chính đẳng Chính giác (vô thượng là không còn điều gì cao hơn).

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử. Như trong kinh Phật đã dạy rằng, nếu chúng ta hành thiện để hưởng phước báo, thì vẫn là làm việc theo Ma vương. Vì kiếp này hành thiện, kiếp sau hưởng phước báo, hưởng phước báo rồi, kiếp sau nữa lại đọa lạc, thì vẫn là theo Ma vương. Vậy nên chúng ta phải hướng đến điều cao thượng, điều tối thượng thì chúng ta mới thoát khỏi luân hồi sinh tử và ra khỏi vòng tay của Ma vương.

Chúng ta làm sao phải nảy được ý niệm xuất trần, thưa đại chúng. Quý Thầy vẫn thường nói, nảy sinh được niệm xuất trần là rất khó, không phải dễ. Bởi chúng ta sinh ra làm người là cam chịu ngay: Sinh ra thì phải lớn lên, phải lấy vợ, phải đẻ con, phải nuôi con, rồi khi già thì phải chết. Ai cũng cam chịu như thế và cứ nghĩ như thế là “Tôi tròn kiếp người rồi”. Nhưng tại sao chúng ta không có ý nghĩ khác, xem có điều gì vượt hơn nữa không? Có thể sinh ra đời mà không lấy vợ không? Có đi con đường nào khác nữa không?

Như quý Thầy cũng gọi là nảy sinh ra “ý niệm ngược đời”. Phật gọi là “người đi ngược dòng đời” là thế! Còn mình thì cứ đi xuôi theo dòng đời. Thầy mong các Phật tử ở đây, làm sao nảy sinh được ý niệm đó mà đi “ngược đời” một chút.

Bởi vậy, khi chúng ta gặp được những duyên, những hoàn cảnh khiến bản thân khởi được ý tưởng xuất trần, ý tưởng đi “ngược dòng nhân thế” thì là điều rất đáng quý!

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 2.2 - Chuyện Về Đại Đức Na Tiên)

Mấy ai sẵn lòng làm người

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Bài liên quan
227
CHIA SẺ
Bình luận (84)

Đọc thêm

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

Người xuất gia phải bỏ tất cả những thứ khó bỏ: cha mẹ, vợ con, tài sản,... phải hy sinh tiểu hiếu để hoàn thành đại hiếu...

145 2798

Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

03 T5, 2021
03 T5, 2021
Người xuất gia - Bần tăng

Cho nên, nếu nói nghèo thì các Thầy thật là nghèo, mà nói khổ thì các Thầy tu hành thật là khổ. Tỳ-kheo tối ngủ dưới gốc cây, mưa dầm dề, gió bão cũng nằm gốc cây ngủ...

46 628

Người xuất gia - Bần tăng

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Thông điệp ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia

Tất cả Phật tử thường suy nghĩ để thấy rõ cuộc đời của chúng ta quả thật là bất toàn, bất toại nguyện và khổ đau. Tất cả chúng ta sống trong đời này phải dần dần...

14 187

Thông điệp ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia

29 T4, 2021
29 T4, 2021
Lời Sư Phụ căn dặn các tân Hình đồng - Lễ thế phát xuất gia cho 20 giới tử

“Này các con tân Hình đồng! Bây giờ, hình hài thế tục của các con đã được trừ bỏ, các con được tướng đầu tròn, áo vuông, vào trong nhà Như Lai, thành đệ tử của Như Lai - bậc xuất thế...

6 114

Lời Sư Phụ căn dặn các tân Hình đồng - Lễ thế phát xuất gia cho 20 giới tử

04 T4, 2021
04 T4, 2021
Công đức thù thắng của việc xuất gia

Công đức thù thắng của việc xuất gia. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây.

4 119

Công đức thù thắng của việc xuất gia

01 T4, 2021
01 T4, 2021
Người xuất gia đón Tết như thế nào?

Người xuất gia các Thầy thì không có cái vui như của thế gian nữa mà vui tu tập, vui thành tựu các quả vị giác ngộ giải thoát mới là cái vui, mới là cái Tết của người xuất gia...

7 111

Người xuất gia đón Tết như thế nào?