94
304

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Xuất gia, 03/5/2021 15:28
94
304

Chúng ta tu tập thì dần dần phải đẩy tâm hồn mình lên mức cao thượng hơn. Bởi, tu tập là quá trình bỏ ác, hướng thiện, hướng thượng, hướng tới vô thượng Chính đẳng Chính giác (vô thượng là không còn điều gì cao hơn).

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử. Như trong kinh Phật đã dạy rằng, nếu chúng ta hành thiện để hưởng phước báo, thì vẫn là làm việc theo Ma vương. Vì kiếp này hành thiện, kiếp sau hưởng phước báo, hưởng phước báo rồi, kiếp sau nữa lại đọa lạc, thì vẫn là theo Ma vương. Vậy nên chúng ta phải hướng đến điều cao thượng, điều tối thượng thì chúng ta mới thoát khỏi luân hồi sinh tử và ra khỏi vòng tay của Ma vương.

Chúng ta làm sao phải nảy được ý niệm xuất trần, thưa đại chúng. Quý Thầy vẫn thường nói, nảy sinh được niệm xuất trần là rất khó, không phải dễ. Bởi chúng ta sinh ra làm người là cam chịu ngay: Sinh ra thì phải lớn lên, phải lấy vợ, phải đẻ con, phải nuôi con, rồi khi già thì phải chết. Ai cũng cam chịu như thế và cứ nghĩ như thế là “Tôi tròn kiếp người rồi”. Nhưng tại sao chúng ta không có ý nghĩ khác, xem có điều gì vượt hơn nữa không? Có thể sinh ra đời mà không lấy vợ không? Có đi con đường nào khác nữa không?

Như quý Thầy cũng gọi là nảy sinh ra “ý niệm ngược đời”. Phật gọi là “người đi ngược dòng đời” là thế! Còn mình thì cứ đi xuôi theo dòng đời. Thầy mong các Phật tử ở đây, làm sao nảy sinh được ý niệm đó mà đi “ngược đời” một chút.

Bởi vậy, khi chúng ta gặp được những duyên, những hoàn cảnh khiến bản thân khởi được ý tưởng xuất trần, ý tưởng đi “ngược dòng nhân thế” thì là điều rất đáng quý!

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 2.2 - Chuyện Về Đại Đức Na Tiên)

Mấy ai sẵn lòng làm người

Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Bài liên quan
304
CHIA SẺ
Bình luận (94)

Đọc thêm

01 T6, 2022
01 T6, 2022
Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng hạ đã có truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế. Vậy ý nghĩa của an cư kiết hạ là gì? Chư Tăng làm gì trong mùa an cư kiết hạ?

14 5365

Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

11 T3, 2022
11 T3, 2022
Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

Xuất gia là phải cắt ái từ sở thân, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

6 3204

Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

08 T3, 2022
08 T3, 2022
Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi. Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào?

5 2168

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

15 T10, 2021
15 T10, 2021
Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

Chúng ta muốn vượt khỏi vượt khỏi trần lao thì phải nắm сhặt đầu dây, phải rõ ràng, kiên định với cái thấy biết đúng đắn của mình.

45 3381

Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

Người xuất gia phải bỏ tất cả những thứ khó bỏ: cha mẹ, vợ con, tài sản,... phải hy sinh tiểu hiếu để hoàn thành đại hiếu...

183 8762

Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

03 T5, 2021
03 T5, 2021
Người xuất gia - Bần tăng

Cho nên, nếu nói nghèo thì các Thầy thật là nghèo, mà nói khổ thì các Thầy tu hành thật là khổ. Tỳ-kheo tối ngủ dưới gốc cây, mưa dầm dề, gió bão cũng nằm gốc cây ngủ...

91 2695

Người xuất gia - Bần tăng