18 T1, 2021

Sự nguy hiểm của tâm buông lung, phóng dật và cách làm chủ tâm phóng dật

Trong những lời cuối cùng của Đức Phật, Ngài dạy chư Tăng một phẩm chất quý báu có thể chiến thắng mọi cám dỗ, đó là “không phóng dật”...

509 8
55

Bình luận (8)