21
95

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tu tập - Giác ngộ, 24/9/2021 14:59
21
95

Kính thưa đại chúng! Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh. Cho nên, đồng tiền của Tam Bảo nặng như núi Tu Di.

Trong kinh có kể câu chuyện: Một hôm, Đức Phật bảo Ngài A Nan đi giặt y của Phật. Ngài A Nan vâng lời, mang y của Phật ra sông giặt nhưng y không chìm, mà nổi trên mặt nước. Ngài A Nan dùng mọi cách, thậm chí lấy đá chặn lên nhưng y vẫn không chìm. Thấy lạ, Ngài A Nan bạch Phật và được Đức Phật chỉ dạy: Ông lấy 4 hạt cơm trong bình bát đặt lên y thì y sẽ chìm. Ngài A Nan làm như lời Đức Phật dạy, quả nhiên y chìm xuống. Qua đó, Đức Phật dạy rằng: “Hạt cơm, đồng tiền thí chủ cúng dường Tam Bảo nặng như núi Tu Di! Các ông nhận mà không tu hành thì không ăn, không tiêu được.”

Như vậy, ngoài chư Tăng tu hành, ai dám nhận đồng tiền cúng dường Tam Bảo? Người xưa nói rằng “của Bụt mất một đền mười” nhưng thực ra đền gấp trăm, gấp ngàn lần và nhiều kiếp về sau phải đọa lạc để đền. Đối với chư Tăng, các Thầy dùng tài sản Tam Bảo cũng phải chi li, căn cơ từng chút một, nếu dùng hoang phí là sẽ bị tổn phước. Cho nên, tuy tín đồ Phật tử cúng dường trăm ngàn vạn bạc nhưng người tu hành không phải để ăn, để hưởng thụ mà dùng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm phước cho mình, để làm lợi ích cho Tam Bảo, lợi ích cho chúng sinh. Như chư Tăng chùa mình, ngày ăn một bữa không đáng bao nhiêu, có ba tấm y mặc quanh năm, rách “vá chằng vá đụp”, đến khi không vá được nữa (tức là vá vào lại bục ra), Thầy mới cho thay. Người tu như vậy mới có thể dùng được đồ của thí chủ cúng dường Tam Bảo.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Chuyện hình nhân bằng bột".)

Phật tử nhí cung kính sớt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử nhí cung kính sớt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Thay mặt cho CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa sớt bát cúng dường chư Tăng đang thực hành hạnh đầu đà. Từ sự cúng dường này, phước báu sẽ phát sinh đến với các Phật tử

Thay mặt cho CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa sớt bát cúng dường chư Tăng đang thực hành hạnh đầu đà. Từ sự cúng dường này, phước báu sẽ phát sinh đến với các Phật tử

Nắng nóng cũng như mưa dông, ngày qua ngày, sau khi khất thực, chư Tăng trở về rừng thọ thực và tiếp tục tu hành, thực hành các pháp viễn ly. Mong rằng, chư Tăng thọ thực được no đủ để có sức khỏe, tu hành sớm đạt thành Thánh quả, làm lợi ích cho chúng sinh

Nắng nóng cũng như mưa dông, ngày qua ngày, sau khi khất thực, chư Tăng trở về rừng thọ thực và tiếp tục tu hành, thực hành các pháp viễn ly. Mong rằng, chư Tăng thọ thực được no đủ để có sức khỏe, tu hành sớm đạt thành Thánh quả, làm lợi ích cho chúng sinh

"Khả ái thay núi rừng, Chỗ người phàm không ưa, Vị ly tham ưa thích, Vì không tìm dục lạc."

Bài liên quan
95
CHIA SẺ
Bình luận (21)

Đọc thêm

24 T11, 2021
24 T11, 2021
Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

Trong nhà Phật rèn phong cách của người đệ tử rất kỹ. Người xuất gia phải có phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm...

2 555

Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

15 T11, 2021
15 T11, 2021
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm. “Ngũ” gồm năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; “uẩn” là sự tích tụ; “ấm” là che đậy, trùm phủ.

10 2615

Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

14 T11, 2021
14 T11, 2021
Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

Cúng dường là một trong những phương pháp tu tập theo lời Đức Phật dạy, giúp hàng đệ tử tại gia được tăng trưởng phước báu không chỉ về sức khỏe, thọ mạng...

14 4498

Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

07 T11, 2021
07 T11, 2021
Luật nhân quả - quy luật tự nhiên và chi phối vạn vật trong vũ trụ này!

Luật nhân quả là quy luật tất yếu, nó chi phối vạn vật trong vũ trụ này nên không ai nằm ngoài luật nhân quả. Đức Phật không phải người tạo ra luật nhân quả....

32 5341

Luật nhân quả - quy luật tự nhiên và chi phối vạn vật trong vũ trụ này!

23 T10, 2021
23 T10, 2021
Sám hối là gì? Lợi ích của việc sám hối

Sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Nếu không có pháp sám hối thì chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi và chứng đắc đạo quả. Vậy nên là đệ tử...

11 8768

Sám hối là gì? Lợi ích của việc sám hối

22 T10, 2021
22 T10, 2021
3 Bài học quý báu từ con vịt nước

Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ chính là trí tuệ chân chính, thấy đúng sự thật, thể nhập được chân lý. Cho nên, chúng ta đến với đạo Phật là đến với trí tuệ.

0 64

3 Bài học quý báu từ con vịt nước

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 4818

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ