20 T7, 2021

Công đức cúng dường Tam Bảo

Video trên đây là những câu chuyện kể về công đức, phúc báu của việc cúng dường, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

2117 16
137

Bình luận (16)