0
1

“Trẩy hội hiếu mùa xuân” - Sư Phụ, cùng chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng về thăm và chúc Tết hai cụ thân sinh ra Sư Phụ

Tu tập - Giác ngộ, 01/5/2020 21:13
0
1

“Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni!
Kính thưa hai cụ thân sinh!
Thưa tất cả các cụ, các ông, các bà!
Thưa toàn thể quý Phật tử trong các CLB, các đạo tràng!

Các Phật tử nghe lời Phật dạy, rồi hiểu và biết tu chữ hiếu nên không quản đường xá xa xôi mà về thăm và chúc Tết hai cụ thân sinh ra Thầy. Có những Phật tử từ Điện Biên cách 600, 700 cây số, hay có Phật tử từ Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội... cũng về. Đây là điều rất đáng quý!

Các Phật tử hiếu với Thầy Tổ, hiếu với Thầy và hiếu với mẹ cha của mình nên đều về đây trong dòng tâm hiếu hạnh. Tất cả các Phật tử ở đây, chúng ta không thể đi đến từng nhà để chúc Tết, báo hiếu mẹ cha của mỗi Phật tử được, nên có thể coi hai cụ thân sinh ra Thầy như là biểu tượng đại diện cho cha mẹ của tất cả Phật tử. Thầy cùng các Phật tử cũng như có chung người cha, người mẹ này. Thầy cũng là người con, các Phật tử cũng là những người con, chúng ta sẽ dâng lên cha mẹ của mình tất cả tình cảm yêu thương nhất. Đây là mầm tâm hiếu đầu tiên để từ đó mới rộng lên, lớn lên trở thành tâm hiếu của Phật.

Như Thầy, khi được tiếp cận với giáo lý của Phật, thì tâm hiếu được nâng lên và Thầy quyết định xả tục xuất gia tu hành để thực hiện chữ hiếu lớn, đó là không chỉ báo hiếu cha mẹ hiện kiếp này, mà còn báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Các quý Phật tử ở đây cũng có thể là cha, là mẹ của Thầy trong vô lượng kiếp. Đây là một sự thật mà Đức Phật đã thấy rất rõ. Chư Phật mười phương, các vị Bồ Tát, Thánh Hiền đều gánh trên hai vai gánh nặng của chữ hiếu này nên các Ngài mãi lăn lộn trong vô lượng kiếp luân hồi để cứu cha cứu mẹ của mình ra khỏi luân hồi sinh tử.

Hôm nay, tất cả Phật tử về đây cùng với Thầy, chung một dòng hiếu tâm dâng lên cha mẹ hiện đời, và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ báo hiếu được tất cả cha mẹ, không chỉ hai cụ thân sinh ra Thầy. Thầy rất mong sau này, dù hai cụ còn hay mất đi thì các Phật tử vẫn có những hội xuân “trẩy hội hiếu” như thế này với cha mẹ và với Tăng, Ni để hội hiếu mùa xuân còn mãi. Vì hiếu tâm rất quan trọng, nếu hiếu không được vun bồi, không được tưới tẩm thì sẽ bị thui chột đi.

Tiết xuân hôm nay tuy có lạnh nhưng tại ngôi nhà xưa của Thầy lại rất ấm cúng, bởi hàng trăm trái tim đang đập cùng một nhịp hiếu hạnh. Chúng ta cùng nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ là những người con, những người Phật tử có hiếu. Thầy thay mặt hai cụ cảm ơn toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni, cảm ơn các Phật tử đã dành thời gian về ngôi nhà xưa của Thầy để làm nên một pháp hội quý báu như này. Nguyện cho tâm hiếu của chúng ta từ nơi đây sẽ lan tỏa ra khắp muôn nơi, để ai ai cũng là người con có hiếu, làm cho thế gian này hạnh phúc, an lạc, không khác gì cõi Tịnh độ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.”

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi về thăm và chúc Tết hai cụ thân sinh ra Sư Phụ_

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh cùng 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh cùng 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Cô Phạm Thị Yến và đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chụp ảnh cùng 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Cô Phạm Thị Yến và đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chụp ảnh cùng 2 cụ thân sinh của Sư Phụ

Bài liên quan
1
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 466

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 61

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

14 T8, 2021
14 T8, 2021
Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

8 921

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

11 T8, 2021
11 T8, 2021
Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

Thế gian này vô thường nhưng mấy ai giác ngộ sự thật này? Hầu hết mọi người nghĩ rằng, vạn sự vạn vật sẽ mãi thường còn, không thay đổi, không mất đi.

7 1016

Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

09 T8, 2021
09 T8, 2021
Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

Dù là ai cũng nhất khoát phải đi trên con đường phạm hạnh mới có thể đến được mục đích tối hậu của cuộc đời, muốn chối bỏ cũng không được...

0 67

Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện...

0 93

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

32 4478

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!