42
121

Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

Tu tập - Giác ngộ, 20/6/2021 10:54
42
121

Kính thưa đại chúng!

Tam Bảo thực sự là ruộng phước tối thượng, là nơi cứu độ chúng sinh. Bản thân Thầy Thái Minh hay Tăng chúng bây giờ đi tu đều cùng một lý tưởng “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” - nguyện xả thân để cầu đạo và cứu khổ chúng sinh. Giống như tâm nguyện của Hòa thượng Thích Quảng Đức, vì sự trường tồn của Phật Pháp, vì cứu độ chúng sinh, nên Ngài phát đại nguyện thiêu thân. Cho nên, Tam Bảo có nguyện lực chân thật, ngoài ra không có một ai được như vậy. Chúng ta thấy ở đời, nhiều người làm thiện nhưng làm trong bản ngã, mong được nhận lại một thứ gì đó; còn người chân thật hiểu Phật Pháp và thực hành lý tưởng Phật Pháp là xả thân trong sự vô ngã để phụng sự chúng sinh. Tam Bảo có giá trị vô cùng lớn và công đức chân thật, chúng ta tán dương đời đời kiếp kiếp cũng không thể hết.

201808720_1809544622569198_8481931128281921100_n
Chư Tăng chùa Ba Vàng tham gia buổi thính Pháp

Chư Tăng chùa Ba Vàng tham gia buổi thính Pháp

Cho nên, bất kỳ một ai, một Quốc gia nào xâm phạm Tam Bảo thì người đó, Quốc gia đó sẽ mất phước; nếu muốn quản lý Tam Bảo thì sẽ mất phước hơn nữa. Chúng ta tru diệt Phật Pháp là tự chúng ta tru diệt chính mình.

Tam Bảo còn ở thế gian, chúng sinh còn có duyên để thoát khổ ở kiếp này hoặc kiếp sau. Vì thế, Thầy mong mỏi đại chúng vững tin ở Tam Bảo. Chúng ta dạy con cháu, quyến thuộc biết cung kính, bảo vệ Tam Bảo. Chúng ta hộ trì Tam Bảo bằng cách thiết thực nhất là chúng ta tu tập, giữ giới luật của Phật, học và thực hành chính Pháp. Bên cạnh đó, chúng ta ngoại hộ Tam Bảo, xây dựng Tam Bảo, bằng mọi cách để Tam Bảo trụ ở thế gian lâu dài, để chúng sinh có chỗ cứu khổ.

Empty
Empty

Thầy chúc đại chúng tinh tấn trong phận sự của mình.

Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Chuyện hình nhân bằng bột”, ngày tu Bát Quan Trai 08/5/Tân Sửu.

------

Thực hiện theo văn bản số 3531/UBND-DL1 ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới, chùa Ba Vàng mở cửa đón quý Phật tử, du khách nội tỉnh về chùa tham quan, tu học kể từ 12h ngày 10/6/2021 (tức ngày 01/5/Tân Sửu).

Bài liên quan
121
CHIA SẺ
Bình luận (42)

Đọc thêm

25 T5, 2024
25 T5, 2024
Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp vào ngày 11/6/1963 (tức 20/4 nhuận/Quý Mão) đã để lại xá lợi tim bất hoại mang nhiều ý nghĩa.

0 1

Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Lục hòa là sáu phép hòa kính mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, giúp cho đời sống được hạnh phúc, an vui. Vậy muốn tu lục hòa phải làm như thế nào?

174 2175

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

01 T4, 2024
01 T4, 2024
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

63 617

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

25 T3, 2024
25 T3, 2024
Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ. Khi đó, tất cả thân Ngài đều biến thành vô số Xá lợi

60 3271

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

20 T3, 2024
20 T3, 2024
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

263 5362

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

05 T3, 2024
05 T3, 2024
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

238 1528

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

28 T2, 2024
28 T2, 2024
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

112 5895

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn