23
69

Nhận diện chính mình, không đổ lỗi cho ngoại cảnh

Tu tập - Giác ngộ, 04/05/2021 15:11
23
69

"Kính thưa đại chúng!

Mọi việc hay - dở, tốt - xấu đều ở chính chúng ta mà ra. Chúng ta là người tạo nhân và chúng ta là người chịu quả - nhân quả, nghiệp báo không rời mình. Vì vậy, chúng ta không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho xã hội, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ một điều gì; mà chính chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa mình. Đây là điều rất tích cực của đạo Phật.

Nếu chúng ta còn nhiều điểm xấu, nhiều khuyết điểm thì sẽ chiêu cảm cảnh xấu đến với chúng ta. Đa phần những ai hay đổ lỗi cho hoàn cảnh - “Tại hoàn cảnh thế này, hoàn cảnh thế kia cho nên tôi mới như vậy” thì người ấy không thể tu tập và tiến bộ được. Nhưng cảnh gì đến, chúng ta cũng biết xoay lại mình để sửa đổi, nhẫn nại với cảnh thì chúng ta sẽ tiến bộ và cảnh sẽ chuyển. Tâm và cảnh theo nhau, cảnh ở đây chính là nói hoàn cảnh của chúng ta, tâm chúng ta chuyển là cảnh sẽ chuyển.

Đó là lẽ thật. Như Đức Phật, Ngài vô ngại trước mọi hoàn cảnh, Ngài đến đâu cảnh cũng chuyển theo Ngài vì năng lực, công đức Ba-la-mật của Ngài đã viên mãn.

Cho nên, chúng ta phải xây dựng lòng tin, đức tự tín. Chúng ta phải tin vào chính mình, mình là chủ nhân số phận của mình. Người Phật tử phải biết quy kết mọi điều về mình, không đổ lỗi tại ai mà hoàn cảnh nào, chúng ta cũng biết mình là chủ.

_(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Quả đất dường như có tâm thức - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 115")

nhan-dien-chinh-minh-khong-do-loi-cho-hoan-canh

69
CHIA SẺ
Bình luận (23)

Đọc thêm

17 T6, 2021
17 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

Hành động “Vị Pháp thiêu thân” của Hòa thượng Thích Quảng Đức không chỉ thể hiện công đức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam mà còn đóng góp to lớn và vô cùng cao quý cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam...

0 26

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

13 T6, 2021
13 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 1)

Ngày 11/6/1963 (tức 20/4 nhuận/Quý Mão) Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự châm lửa thiêu thân mình, từ hành động này của Ngài mà người con Phật rút ra được 10 bài học quý...

20 1769

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 1)

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

Đích của người đời là phải thành tựu được công danh sự nghiệp, tiền tài, được thỏa mãn ngũ dục. Còn mục đích của người xuất gia, người Phật tử là chèo con thuyền này đến được bến bờ giác ngộ, giải thoát...

168 3212

Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

Tại sao vừa hôm qua tâm vui vẻ, phấn chấn; hôm nay nó lại uể oải, chán đời? Tại sao hôm qua mình hăng hái, hôm nay mình lại lui sụt, gọi là “sáng yêu, chiều ghét”?

7 208

Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Tại sao bố thí lại là một pháp tu?

Đã là đệ tử Phật thì việc đầu tiên là phải tập bố thí, phải biết cho ra, chứ không phải chỉ biết thu về cho mình. Vậy, tại sao bố thí lại là một pháp tu?...

7 159

Tại sao bố thí lại là một pháp tu?

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Người đệ tử Phật phải có tính tiết kiệm

Nếu phung phí của cải sẽ bị quả báo thiếu trước hụt sau. Chúng ta là đệ tử Phật thì phải có tính tiết kiệm, dù ở đâu cũng vậy, chứ không phải là của người khác, mình cứ dùng...

4 102

Người đệ tử Phật phải có tính tiết kiệm

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình đang có

Đức Phật dạy: Vì lòng ham muốn của ta không có đáy, nên nếu chúng ta biết dừng, biết đủ thì ta sẽ được an lạc.

21 987

Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình đang có