12
109

Làm chủ đời sống, làm chủ vận mệnh

Tu tập - Giác ngộ, 03/5/2021 15:44
12
109

Kính thưa đại chúng!
Bằng cái nhìn trí tuệ, chúng ta biết vạn sự, vạn vật đều phải đủ nhân, đủ duyên mới thành tựu. Và con người hơn muôn loài ở chỗ có quyền tạo nhân, tạo duyên.

Con người có thể “sáng tạo” ra nghiệp, có thể tạo ra nghiệp nhân, tạo ra duyên để chuyển hoá nghiệp, nên chúng ta mới cần phải tu. Nếu nói chúng ta sinh ra đời là hoàn toàn bị nghiệp cũ (nghiệp của kiếp trước) chi phối thì không đúng với giáo lý đạo Phật. Đúng là chúng ta bị nghiệp cũ chi phối rất mạnh nhưng chúng ta vẫn có quyền chủ động tạo ra nhân mới, duyên mới để chuyển hóa nghiệp.

Từ “số nghiệp xấu”, đau khổ, chúng ta có thể chuyển hóa thành “số nghiệp tốt lành”, an vui, hạnh phúc. Chúng ta là chủ nhân số mệnh của chính mình, nên chúng ta có thể làm chủ được số mệnh của mình, có thể đi đến giác ngộ, giải thoát. Cái hay của Đạo Phật là như vậy - trao quyền làm chủ cho chúng ta, chứ chúng ta không bị một ông trời nào an bài số mệnh cho mình. Đó là lẽ chân thật.

Cho nên, các Phật tử nhớ không được để lỡ thời cơ. Lúc còn trẻ, còn khỏe, mắt còn sáng, tai còn tinh, là duyên lành để chúng ta có thể lãnh hội được giáo Pháp thì phải tranh thủ đi học Pháp. Mai sau mắt mờ, tai nặng, trí nhớ giảm, có đi học Pháp cũng không học được nữa. Vậy là hết duyên lành rồi. Còn bây giờ lại nói bận chuyện nhà cửa, con cái, cháu chắt,... thì làm sao học Pháp được? Đó là không biết tạo nhân, tạo duyên. Mà đối với nhà Phật, vấn đề là tạo ra nhân, duyên. Như bà mối cũng là biết tạo nhân, tạo duyên để cô này gặp chú kia, rồi họ bén duyên với nhau.

Con người là chủ nhân có thể sáng tạo ra nhân duyên nên phần tạo ra nhân duyên này là thuộc về chúng ta, chứ chúng ta không đổ lỗi hoàn toàn do nghiệp cũ, không nói “số tôi sinh ra như thế, nên tôi phải chịu như thế”. Số chúng ta như thế, nhưng chúng ta có thể chuyển hóa.

Vì thế, ai hiểu rõ giáo Pháp của Phật thì nhất khoát phải phấn đấu làm chủ đời sống của mình, làm chủ vận mệnh của mình.

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Tự ngã trong thân? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 30_

Con người có thể “sáng tạo” ra nghiệp, có thể tạo ra nghiệp nhân, tạo ra duyên để chuyển hoá nghiệp, nên chúng ta mới cần phải tu...

Con người có thể “sáng tạo” ra nghiệp, có thể tạo ra nghiệp nhân, tạo ra duyên để chuyển hoá nghiệp, nên chúng ta mới cần phải tu...

109
CHIA SẺ
Bình luận (12)

Đọc thêm

25 T5, 2024
25 T5, 2024
Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp vào ngày 11/6/1963 (tức 20/4 nhuận/Quý Mão) đã để lại xá lợi tim bất hoại mang nhiều ý nghĩa.

38 3998

Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Lục hòa là sáu phép hòa kính mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, giúp cho đời sống được hạnh phúc, an vui. Vậy muốn tu lục hòa phải làm như thế nào?

174 2377

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

01 T4, 2024
01 T4, 2024
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

138 617

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

25 T3, 2024
25 T3, 2024
Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ. Khi đó, tất cả thân Ngài đều biến thành vô số Xá lợi

60 3271

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

20 T3, 2024
20 T3, 2024
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

321 5362

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

05 T3, 2024
05 T3, 2024
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

238 3290

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

04 T3, 2024
04 T3, 2024
Tam Bảo - Ruộng phúc màu mỡ ở thế gian

“Tam Bảo” là ba ngôi vị quý báu gồm Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tam Bảo có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo ngay trong tâm mỗi chúng ta.

223 4400

Tam Bảo - Ruộng phúc màu mỡ ở thế gian