5
16

Nguồn gốc của hạnh phúc

Tu tập - Giác ngộ, 04/5/2021 14:38
5
16

"Gốc của hạnh phúc không nằm ngoài chúng ta mà hạnh phúc ở ngay trong tâm chúng ta. Đó là sự thật! Vì chúng ta cảm nhận về cuộc sống, về thế giới này là do tâm. Tâm ta biết buồn, biết vui, biết lo, biết suy nghĩ, biết sợ hãi; vậy ta hạnh phúc cũng là tâm ta, chứ không phải do những cái bên ngoài. Những cái bên ngoài chỉ là duyên, không phải là căn bản, mà tâm của ta mới là gốc của hạnh phúc.

Khi Đức Phật phát hiện ra tâm là gốc của mọi vấn đề, thì Ngài quay về “xử lý” chuyện của tâm, làm sao để “anh” tâm này ở trong hoàn cảnh nào cũng vui. Cho nên, Đạo Phật cũng gọi là đạo tu tâm. Tu tâm, luyện tâm và rèn tâm để tâm đạt được trình độ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng an vui, hạnh phúc.

Vậy, chúng ta làm sao phải giác ngộ ra được hạnh phúc là ở tâm, không phải ở các tiêu chí bên ngoài như tiền của, danh vọng,… Vì tất cả những cái đó sẽ đều bị thay đổi. Tiền của có thể đến rồi đi, danh vọng được rồi mất, tình cảm hợp rồi tan,... không có gì bền mãi. Ví như trong tình yêu, chúng ta cứ nghĩ yêu nhau là hạnh phúc. Lúc đầu mới yêu, ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng cưới nhau xong, hết tuần trăng mật là “vỡ mật”. Khi đã chán, hạnh phúc “chạy” đi đâu mất rồi, không ai giữ được. Điều này là do ta không giữ được một cái gì đứng yên. Từ vật chất cho đến tinh thần của chúng ta đều bị biến đổi. Nhà Phật gọi là “luật vô thường chi phối”. Đức Phật nói vạn vật đều vô thường, biến chuyển.

Vậy trong sự biến đổi ấy, ta phải giữ và luyện tâm thế nào? Đó là trong tất cả các cảnh, tâm chúng ta vẫn bình an, thanh thản thì ta mới có hạnh phúc chân thật. Đây cũng chính là con đường mà Đức Phật đã đi."

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong trích đoạn video Hạnh phúc đến từ đâu (https://youtu.be/YcdlBERkvgc)_

Empty

16
CHIA SẺ
Bình luận (5)

Đọc thêm

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 452

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 61

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

14 T8, 2021
14 T8, 2021
Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

8 921

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

11 T8, 2021
11 T8, 2021
Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

Thế gian này vô thường nhưng mấy ai giác ngộ sự thật này? Hầu hết mọi người nghĩ rằng, vạn sự vạn vật sẽ mãi thường còn, không thay đổi, không mất đi.

7 1016

Hiểu về vô thường sẽ giúp chúng ta sống tự tại, vơi bớt khổ đau

09 T8, 2021
09 T8, 2021
Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

Dù là ai cũng nhất khoát phải đi trên con đường phạm hạnh mới có thể đến được mục đích tối hậu của cuộc đời, muốn chối bỏ cũng không được...

0 67

Những bài học quý từ con bò giúp chúng ta tiến bước trên con đường cầu hạnh phúc giải thoát

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện...

0 93

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

32 4478

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!