0
0

Tại sao nên quy y Tam Bảo?

Tu tập - Giác ngộ, 18/02/2021 23:08
0
0

“Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng - là ba ngôi vị vô cùng quý báu”. Người giữ trọn niệm quy y Tam Bảo, sau khi chết, tuyệt đối không đọa vào ba đường ác.
Trong chuyên đề trước, quý Phật tử đã tìm hiểu được ý nghĩa của ba ngôi vị quý báu là Phật - Pháp - Tăng. Vậy, tại sao chúng ta nên quy y Tam Bảo? Quy y Tam Bảo có ý nghĩa thế nào? Mời quý Phật tử tiếp tục đọc “Chuyên đề II - Tại sao Phật tử nên quy y Tam Bảo” để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này.

Tất cả chúng ta hầu hết đều có một mong mỏi, đó là có chỗ để nương tựa, cậy nhờ

Tất cả chúng ta hầu hết đều có một mong mỏi, đó là có chỗ để nương tựa, cậy nhờ

“Khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo” - Sư Phụ chia sẻ

“Khi ta thấy Tam Bảo cao quý như vậy rồi thì chúng ta nên quay về xin được nương tựa vào Tam Bảo” - Sư Phụ chia sẻ

Đồng thể Tam Bảo là một trong ba bậc Tam Bảo

Đồng thể Tam Bảo là một trong ba bậc Tam Bảo

Quy y Tam Bảo trong tâm

Quy y Tam Bảo trong tâm

Quy y Tam Bảo rất quan trọng

Quy y Tam Bảo rất quan trọng

Mỗi chúng sinh nếu được quay về nương tựa, quy ngưỡng ba ngôi báu thì thế giới này thật hạnh phúc an vui

Mỗi chúng sinh nếu được quay về nương tựa, quy ngưỡng ba ngôi báu thì thế giới này thật hạnh phúc an vui

Bài liên quan
0
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

25 T7, 2021
25 T7, 2021
Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

Bồ đề hạnh là các việc làm để thành tựu được Bồ đề đạo quả. Vậy sau khi phát nguyện Bồ đề, người đệ tử Phật cần thực hành những công hạnh gì?...

27 3230

Tất cả chúng ta cần phải thực hành các công hạnh sau khi phát tâm Bồ đề!

24 T7, 2021
24 T7, 2021
8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

Tâm Bồ đề có thể nói là nhân để chứng thành quả vị Phật. Ai tu học Phật mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật được. 8 sắc thái khi phát tâm Bồ Đề là...

3 1054

8 sắc thái khi phát tâm Bồ đề người tu học Phật cần biết

20 T7, 2021
20 T7, 2021
10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Chúng ta phát tâm Bồ đề dù một lần trong đời sẽ là hạt giống cho muôn kiếp về sau để có duyên thành Phật, ra khỏi luân hồi sinh tử. Sau đây là 10 lý do để chúng ta

22 3593

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

20 T7, 2021
20 T7, 2021
Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Bồ đề tâm được hiểu là tâm giác ngộ, tâm bao trùm, rung chứa, thấu triệt tất cả. Bồ đề tâm là nguồn tâm căn bản, hướng dẫn cho chúng ta đi trên lộ trình đạt tới...

17 3221

Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

09 T7, 2021
09 T7, 2021
Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

Tài sản nhân dân, Phật tử dâng cúng lên Tam Bảo thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của Tam Bảo và chư Tăng là người đại diện được toàn quyền quản lý và sử dụng

31 2235

Tại sao nói: Tài sản cúng dường lên Tam Bảo chỉ có chư Tăng mới có quyền quản lý và sử dụng?

20 T6, 2021
20 T6, 2021
Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

Bất kỳ một ai, một Quốc gia nào xâm phạm Tam Bảo thì người đó, Quốc gia đó sẽ mất phước; nếu muốn quản lý Tam Bảo thì sẽ mất phước hơn nữa. Chúng ta tru diệt Phật Pháp là tự chúng ta tru diệt chính mình...

42 1633

Tam Bảo là nơi sinh phước, nơi cứu độ chúng sinh

17 T6, 2021
17 T6, 2021
10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)

Hành động “Vị Pháp thiêu thân” của Hòa thượng Thích Quảng Đức không chỉ thể hiện công đức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam mà còn đóng góp to lớn và vô cùng cao quý cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam...

3 261

10 bài học quý báu từ tấm gương xả thân bảo vệ Phật Pháp của Hòa thượng Thích Quảng Đức (phần 2)