“Nhiều người khi yêu mến và phát tâm tu đạo Phật, vào trong đạo Phật thì mong muốn tu cho nhanh đắc, nên mắc vào các giáo phái tà đạo.
Có giáo phái nói rằng, chỉ cần niệm tên của người giáo chủ sẽ rất nhanh đắc đạo, không phải vất vả gì, hay có giáo phái cho uống một thứ nước, rồi người ngất ngây như lên mây, tưởng là mình thành Thánh. Vì họ biết tâm lý của nhiều người là mong muốn chóng chứng quả, nhanh đạt đạo cho nên lừa dối, dẫn dụ người khác.
Nhưng người chân thật tu hành thì không mong như vậy.
>>> 3 điều kiện để chứng quả Tu đà hoàn
Hàng ngày, chúng ta cứ chăm chỉ bào mòn các thói hư tật xấu của mình. Tu nghĩa là chúng ta làm cho lạ tất cả những thói xấu ngày xưa mình từng quen (thói quen ăn chơi, lười biếng, ỷ lại, ganh ghét, đố kỵ,…). Còn những thói quen mới của một hành giả tu hành, đó là chăm chỉ, tinh tấn, kỷ luật, nghiêm khắc,… thì chúng ta phải huân tập vào. Chúng ta cứ tự xét mình, bao giờ thấy mình sạch hết tất cả những cái xấu bẩn trong tâm, thì lúc ấy, chúng ta tự thành Thánh. Nếu thấy mình vẫn còn tham, lên mâm cơm thấy món ngon vẫn khoái ăn nhiều, ăn tranh của bạn; lên xe vẫn chọn chỗ đẹp nhất, êm nhất để ngồi, không nhường cho ai; về nhà gặp cha mẹ thấy mình vẫn sân si, không cung kính, không biết ơn cha mẹ,… thì ta biết mình chưa thành Thánh. Cho nên, nhà Phật nói rằng, không phải Thánh ở đâu nhảy vào trong tâm mình mà chúng ta lọc sạch hết cái phàm thì tự nhiên là Thánh, như chiếc áo mà giặt hết vết bẩn thì gọi là áo sạch. Phàm, Thánh là ở chỗ đó. Người tu cứ cẩn thận, chăm chỉ, miên mật tu, không cần mong cầu chứng Thánh, thì tự nhiên Thánh quả cũng đến.
Vì thế, điều thứ nhất Ngài Na Tiên dạy chúng ta, học mặt trăng, thì phải biết tu tập là quá trình tiến lên dần dần, từng bước, từng bước, chúng ta chăm chỉ từng ngày, không phải vừa tu sẽ thành Phật được ngay.”
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại Học từ trăng – câu 204 kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngày 14/11/Canh Tý (tức 27/11/2020)_

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong buổi Pháp thoại:

Sư Phụ quang lâm Chính điện và giảng giải cho bốn chúng đệ tử bài Pháp thoại “Học từ trăng - câu 204 kinh Mi Tiên Vấn Đáp”
Sư Phụ quang lâm Chính điện và giảng giải cho bốn chúng đệ tử bài Pháp thoại “Học từ trăng – câu 204 kinh Mi Tiên Vấn Đáp”
Bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng chăm chú ghi chép lời Sư Phụ dạy
Bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng chăm chú ghi chép lời Sư Phụ dạy
Các Phật tử tập trung tại nhà để nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng Internet
Các Phật tử tập trung tại nhà để nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng Internet
Phật tử nghe Pháp trực tuyến tại nhà
Phật tử nghe Pháp trực tuyến tại nhà
Phật tử trẻ lắng nghe Sư Phụ giảng giải bài Pháp thoại
Phật tử trẻ lắng nghe Sư Phụ giảng giải bài Pháp thoại

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài