11
89

Cõi ngạ quỷ là gì? Đời sống của cõi ngạ quỷ trong thế giới tâm linh thế nào?

Thế giới tâm linh, 31/8/2021 21:49
11
89

Cõi ngạ quỷ là một thuật ngữ xuất phát từ những bộ kinh trong Phật giáo. Và trong cuộc sống cũng có rất nhiều người từng thấy các chúng vong linh này. Tuy nhiên có rất nhiều người cho rằng chuyện vong linh, ma quỷ là không có thật mà chỉ do con người nghĩ ra.

Vậy góc nhìn của đạo Phật lý giải vấn đề này như thế nào? Vong linh ngạ quỷ có thật hay không và chúng có cuộc sống ra sao?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài viết dưới đây qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để có thêm tri kiến đúng đắn về vấn đề này.

1. Cõi ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ có thật hay không?

Xét theo góc nhìn Thế tục đế (sự thật tương đối), chúng ta biết rằng cõi ngạ quỷ (hay còn gọi với tên khác là cõi ma, cô hồn, vong hồn, vong linh) là một trong sáu cõi luân hồi mà chúng sinh có thể tái sinh sau khi chết. Bởi theo lời Đức Phật dạy, các chúng sinh hữu tình đều có hai phần: một là thân xác vật chất; hai là tâm hồn hay còn gọi là tâm linh. Trong đó, “linh” có nghĩa là linh diệu, biến hóa, thay đổi; tâm là phần vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy được. Khi chúng ta sống, tâm là thứ điều khiển, chi phối thân. Khi chúng ta chết, bỏ thân xác thì phần tâm linh lại tiếp tục đi vào một chu trình tiếp theo mà đạo Phật gọi là luân hồi, tái sinh. Và nếu chưa đạt được đạo giải thoát thì chúng sinh sẽ tùy theo duyên nghiệp mà luân hồi, chuyển kiếp vào một trong 6 cõi: Trời, A-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục.

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề ngạ quỷ (ảnh minh họa)

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề ngạ quỷ (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do không nhìn thấy bằng mắt nên có nhiều người phủ nhận sự tồn tại của các chúng ngạ quỷ. Họ cho rằng chết là hết, không có tái sinh, chuyển kiếp. Theo góc nhìn của đạo Phật, quan điểm trên là hoàn toàn không chính xác. Dựa theo những lời dạy của Đức Phật trong hệ thống kinh điển Phật giáo đã được kết tập, chúng ta có thể kể tới rất nhiều bài kinh nói về ngạ quỷ (ma) để minh chứng sự tồn tại của ngạ quỷ như:

1. Trong bài kinh Chuyện ngạ quỷ có mồm hôi thối (Pùtimukkha), thuộc Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu bộ kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, phẩm Con Rắn có kể rằng: Thời Đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp) có hai thiện gia nam tử đã xuất gia bỏ đời thế tục, thực hành đầy đủ giới luật và sống khổ hạnh khắc nghiệt và được dân chúng hoan hỷ cúng dường. Sau đó một Tỳ-kheo có ác tính, thích mạ ly đã đến trú xứ này. Do tham muốn trú xứ và muốn hưởng cuộc sống sung sướng nên vị Tỳ-kheo ác tính kia đã ly gián hai Tỳ-kheo và khiến họ mất lòng tin với nhau, mỗi người ra đi tìm một nơi khác. Một thời gian sau, bị tâm hối hận giày vò nên vị Tỳ-kheo ác tính ấy ngã bệnh rồi chết và tái sanh vào địa ngục. Về sau vị ấy lại tái sanh vào kiếp cõi ngạ quỷ làm một ngạ quỷ có mồm hôi thối ở không xa thành Ràjagaha. Thân thể vị ấy có màu vàng ánh, nhưng sâu bọ lúc nhúc bò ra từ mồm vị ấy cấu xé mãi khiến mồm vị ấy bốc mùi hôi thối.

2. Trong kinh Pháp Cú, quyển số 4, phẩm Ái Dục, được ghi lại rằng: Một lần nọ, chư Tăng từ phương xa đến yết kiến Đức Thế Tôn ở đại tự Jetavana quá nhiều. Khi không còn nơi nào nghỉ được nữa thì trưởng lão La Hầu La nằm nghỉ trước cửa hương thất của Đức Phật. Bấy giờ, ma vương Vasavatti nhân cơ hội ấy đã hóa thân thành một tượng vương to lớn, đầy hung ác đi đến trước hương thất, dùng vòi quấn vào đầu của trưởng lão La Hầu La, rống lên những tiếng rống như tiếng kêu vang của loài Hồng Hạc. Đức Phật an trú ở trong hương thất, Ngài biết rằng tượng vương ấy chính là hóa thân của ma vương, Ngài dạy rằng:

- Này ma vương! Cho dù cả trăm ngàn người như ngươi cũng không làm cho con Như Lai rung động được. Vì con Như Lai đã cắt lìa ái dục rồi, có nhiệt tâm, tinh cần, có nhiều trí tuệ nên không còn run sợ nữa.

3. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 2, phẩm Thí Dụ thứ ba, lại có bài kệ nhắc tới cõi ngạ quỷ như sau: “Quỷ, ly, mị, vọng, lượng, quỷ Dạ-xoa quỷ dữ nuốt ăn cả thịt người. Các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác ấp, cho bú sản sanh đều tự giấu gìn giữ, quỷ dạ-xoa đua đến giành bắt mà ăn đó, ăn đó no nê rồi lòng hung dữ thêm hăng. Tiếng chúng đánh cãi nhau thật rất đáng lo sợ. Những quỷ Cưu-bàn-trà ngồi xổm trên đống đất hoặc có lúc hỏng đất một thước hay hai thước qua rồi lại, dạo đi buông lung chơi cùng giỡn nắm hai chân của chó đánh cho la thất thinh lấy chân đạp trên cổ khủng bố chó để vui. Lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen xấu, thường ở luôn trong đó rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ cổ nó nhỏ bằng kim, lại có các giống quỷ đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người hoặc lại ăn thịt chó, đầu tóc rối tung lên rất ác lại hung hiểm, bị đói khát bức ngặt kêu la vừa rong chạy”.

4. Trong phẩm Tiểu Song đối, thuộc Trung Bộ Kinh 1, lại có hai bài kinh nhắc tới ngạ quỷ là câu chuyện Đức Phật giáo hóa ngạ quỷ khi nó nhập vào vị Phạm Thiên trong bài kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh và câu chuyện Tôn giả Mục Kiều Liên hàng phục ác ma khi nó nhập vào bụng của Ngài trong bài kinh Hàng Ma.

Từ những bài kinh trong kinh điển Phật giáo trên, chúng ta thấy rằng cõi ngạ quỷ là có thật.

2. Đời sống của cõi ngạ quỷ thế nào?

Theo góc nhìn của đạo Phật, mỗi loài ngạ quỷ sẽ có thức ăn, quần áo khác nhau, có loại ăn tinh khí, ăn mùi, có loại lại ăn hương hoa, ăn đồ dơ bẩn... và tất cả những gì chúng được hưởng đều phụ thuộc vào nghiệp lực và phước phần của mình. Và chúng sinh sau khi chết tái sinh vào cõi ngạ quỷ là trường hợp duy nhất nhận được phần hiến cúng của thân quyến.

Tất cả những gì chúng ngạ quỷ được hưởng đều phụ thuộc vào nghiệp lực và phước phần của chúng (ảnh minh họa)

Tất cả những gì chúng ngạ quỷ được hưởng đều phụ thuộc vào nghiệp lực và phước phần của chúng (ảnh minh họa)

Như trong bài kinh Cúng linh, thuộc kinh Tăng Chi Bộ IV, Chương 10, phẩm Jànussoni, phần Jànussoni, Đức Phật có dạy: Ở đây, này Bà la môn, những người nào… sau khi thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, sinh vào loại bàng sanh, sinh cộng trú với loài người, sinh cộng trú với chư Thiên. Những vị này, được nuôi sống và tồn tại với những món ăn ứng với cảnh giới của các vị ấy. Này Bà la môn, đây là không tương ưng xứ; trú ở những nơi ấy, các vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy.

Nhưng ở đây, này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy.

Lại nữa, trong bài kinh Chuyện ngạ quỷ ngoại bức tường thuộc Kinh tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ quỷ sự, phẩm Con rắn, Đức Phật dạy ở cõi ngạ quỷ không hề có chợ để buôn bán, trao đổi, mua sắm và cũng không có cày cấy. Ngài khẳng định rõ, các vong linh (ngạ quỷ) được nuôi dưỡng thân là nhờ vào vật chúng ta cúng dường Tam Bảo. Giống như tất cả dòng sông chảy xuống đổ đầy sẽ tạo thành đại dương, cũng vậy những gì chúng ta bố thí, cúng dường Tam Bảo, làm các việc phước báu hồi hướng đến vong nhân thì các vong nhân mới được thọ hưởng no đủ.

Cúng dường chư Tăng đem lại lợi ích thiết thực cho các vong linh, ngạ quỷ

Cúng dường chư Tăng đem lại lợi ích thiết thực cho các vong linh, ngạ quỷ

Cũng trong bài kinh trên, có câu chuyện vua Bình Sa thiết lễ cúng dường lên Đức Phật cùng Tăng đoàn rồi hồi hướng phước lành đó tới chúng ngạ quỷ thì chúng được thọ hưởng rất nhiều lợi ích, thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Khi vua dâng nước rửa cho Đức Phật và hồi hướng phúc báu cho chúng ngạ quỷ thì chúng được tắm rửa, uống nước ở các ao sen, da chúng trở nên vàng ánh. Khi vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng thì trong chốc lát liền xuất hiện các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới cho chúng ngạ quỷ hưởng thọ. Tiếp đó, khi vua cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy. Sau đó, liền xuất hiện cho chúng các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phủ và đồ trang sức.

Trong bài kinh Chuyện tiểu chủ ngân khố có kể về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Ông có người con gái có đức tin nhân quả, nghĩ rằng sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ nên sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn để hồi hướng phúc báu đến cho ông. Nhưng do các thầy Bà La Môn tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng ông không nhận được lợi ích gì. Sau đó, nhân duyên đặc biệt, ông đã được vua A Xà Thế thiết lễ cúng dường tứ sự cho Đức Phật và Tăng đoàn tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý ấy mà ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

Qua đây, chúng ta hiểu rằng cuộc sống cõi ngạ quỷ hoàn toàn không giống như khi còn sống trên cõi người. Tại đây, ngạ quỷ sống bằng phước báu cho nên chúng ta đốt vàng mã thì cõi ngạ quỷ cũng không thể nào mua sắm được. Y lời Đức Phật dạy, để vong linh, ngạ quỷ có cơm ăn, quần áo mặc, giảm bớt khổ đau,... chúng ta nên cúng dường trai Tăng và hồi hướng phúc báu ấy cho các vong linh thì họ sẽ được thọ hưởng vật thực.

3. Tại sao chúng ta không nhìn thấy cõi ngạ quỷ (vong linh)?

Đức Phật có dạy chúng sinh thường nhìn nhận, đánh giá sự việc thông qua lăng kính nghiệp của mình. Như loài người, do còn là phàm phu nên mắt thường của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh của loài người, loài súc sinh còn lại các cõi khác như ngạ quỷ, A-tu-la, Trời, địa ngục thì chưa thể thấy được. Tuy nhiên không phải vì không nhìn thấy các cõi giới khác, các sự vật, sự việc khác mà chúng ta có quyền phủ nhận sự tồn tại của chúng. Bởi chúng ta biết rằng, có những điều không nhìn thấy nhưng nó vẫn có thật. Như sóng điện thoại, sóng vô tuyến chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cõi ngạ quỷ cũng như vậy, với thiên nhãn của bậc đại giác ngộ, Đức Phật khẳng định là có cõi ngạ quỷ.

Theo góc nhìn của đạo Phật, người có thể thấy được vong linh, ngạ quỷ là người có các nhân duyên sau: Thứ nhất là người có duyên nghiệp với vong linh, thứ hai là người tu, thứ ba là người có sự tương tác từ cõi tâm linh.

Cõi ngạ quỷ là có thật, chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của các chúng sinh trong cõi giới này (ảnh minh họa)

Cõi ngạ quỷ là có thật, chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của các chúng sinh trong cõi giới này (ảnh minh họa)

Trong kinh có kể câu chuyện tôn giả Mục Kiền Liên chứng đắc thần thông nhìn thấy một loài có bụng to, cổ nhỏ như cái kim, chân tay giống như cái sậy và thân bốc cháy dữ dội, la hét đi trong không trung. Tôn giả chưa biết chúng sinh này là loại gì, cho nên tôn giả về bạch Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật chỉ dạy cho tôn giả biết rằng chúng sinh đó là ngạ quỷ và Ngài từng nhìn thấy ngạ quỷ. Vì chưa có ai ở cõi người nhìn thấy chúng cho nên Đức Phật chưa tuyên bố, chưa nói ra cho thế gian biết tới sự tồn tại của ngạ quỷ.

Như vậy, chúng ta thấy rằng có những người tu tập chưa từng thấy cõi vong linh cho nên họ trả lời là không có. Nhưng chúng ta phải chiêm nghiệm vấn đề này trong sự thật đời sống hằng ngày là có những người bị ma làm. Vì thế, chúng ta muốn hiểu thấu một vấn đề gì đó, chúng ta phải thấu hiểu một cách triệt để, như vậy chúng ta mới thể đưa ra những ý kiến chính xác được.

4. Ngạ quỷ có làm hại tới con người?

Trong loài ngạ quỷ có rất nhiều loại khác nhau, có loài quỷ có phước báu, có loài quỷ đói khát, khổ sở, không có có phước báu,... Nói về oai lực của ma quỷ, trong kinh có câu chuyện quỷ Dạ Xoa dùng cây chày đập vào đầu Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài đang ngồi thiền định. Cũng theo văn kinh, độ mạnh của cái đập ấy có thể làm vỡ núi Tu-di. Vì Ngài Xá Lợi Phất có sức định lớn nên cái đập của con quỷ không làm ảnh hưởng nhiều tới Ngài.

Mặt khác, chúng ta biết rằng loài vật có con quấy phá mình, có con thì giúp đỡ cho mình. Cũng thế, tuy là ngạ quỷ nhưng chúng vẫn có oai lực, thần thông, cho nên ngạ quỷ có thể hại mà cũng có thể giúp chúng ta.

Trong bài kinh “Người sinh làm nữ Dạ Xoa” - trích kinh Pháp Cú - tích truyện có kể về câu chuyện gia đình một chàng công tử có hai người vợ. Người vợ cả không sinh được con; người vợ lẽ có thể sinh được con cho chồng. Vì sợ chồng lạnh nhạt, không yêu thương mình, vợ cả nhiều lần lập mưu làm vợ lẽ sảy thai. Sau hai lần ác hại thai nhi trót lọt, đến lần thứ ba, do đã già ngày tháng nên thai quay lại nằm ngang cửa tử cung của vợ lẽ. Thấy dạ dưới đau dữ dội, biết mình sắp chết, cô vợ lẽ vừa khóc vừa thề rằng: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ Xoa để ăn thịt mấy đứa con mày lại rửa hận”.

Vì mối ân oán ấy mà nhiều kiếp sau, theo nghiệp của mình, hai người tái sinh qua lại để báo thù lẫn nhau. Đến một kiếp, người vợ lẽ tái sinh làm Hắc Nữ Dạ Xoa; vì nghiệp thiện nào đó đã gieo từ trước, người vợ cả tái sinh làm con gái trong một gia đình ở kinh thành Xá-vệ. Người con gái lớn lên lấy chồng, mỗi lần sinh được đứa con nào đều bị Dạ Xoa đến ăn thịt. Đến lần thứ ba, người con gái sợ quá, mang đứa con đến cúng dường lên Đức Phật cầu mong Ngài cứu giúp. Sau đó, hai bên được Đức Phật hóa giải mối hận thù thì mới hết theo nhau để trả thù, báo oán. Và nữ Dạ Xoa đã hộ trì cho gia đình thiếu phụ khiến họ được sung túc.

Vong linh, ngạ quỷ có thể làm hại cũng như giúp đỡ chúng ta (ảnh minh họa)

Vong linh, ngạ quỷ có thể làm hại cũng như giúp đỡ chúng ta (ảnh minh họa)

Theo góc nhìn của đạo Phật, việc chúng ta bị hại hay được giúp đỡ đều nằm trong lý nhân duyên nghiệp quả và có sự tác động từ thế giới tâm linh. Nếu chúng ta có duyên nợ, mắc oán với ngạ quỷ thì chúng có thể hại mình. Ngược lại, nếu có duyên phước thì chúng có thể trợ giúp cho chúng ta.

Như vậy, qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh chúng ta hiểu rằng ngạ quỷ là có thật cũng như hiểu được cuộc sống nơi cõi ngạ quỷ là như thế nào. Từ đó, chúng ta biết cách gieo những nhân lành để tránh phải đọa vào ngạ quỷ và làm các việc đem lại lợi ích thiết thực cho thân quyến trong cõi ngạ quỷ.

Bài liên quan
89
CHIA SẺ
Bình luận (11)

Đọc thêm

22 T8, 2021
22 T8, 2021
Địa ngục là gì? Địa ngục có thật hay không?

Theo quan niệm dân gian, địa ngục là nơi rất khổ. Họ cho rằng đây là nơi giam cầm u tối, tra tấn, hành hạ những tội nhân khi sống ở trần gian tạo các việc xấu ác.

23 13717

Địa ngục là gì? Địa ngục có thật hay không?

01 T8, 2021
01 T8, 2021
Chuyện "mua đất âm" và những điều cần lưu ý khi mua đất, xây nhà để tránh gặp tai họa

Nhà con mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy ba hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và bốc thi hài đi chôn ở chỗ khác

1 245

Chuyện 'mua đất âm' và những điều cần lưu ý khi mua đất, xây nhà để tránh gặp tai họa

31 T7, 2021
31 T7, 2021
Các bé vong linh thai nhi có phải thường đi theo mẹ?

Trong các buổi lễ cầu siêu vong linh thai nhi, chúng ta thường thấy các mẹ lên chùa sám hối. Điều này khiến nhiều người cho rằng vong linh thai nhi thường theo mẹ...

16 2457

Các bé vong linh thai nhi có phải thường đi theo mẹ?

20 T12, 2020
20 T12, 2020
Phong thủy có mang tới may mắn, tài lộc?

Con chào Thầy. Người ta nói rằng: Nếu chọn được những vật phẩm, đặc biệt là các linh vật phong thủy phù hợp với bản mệnh, tuổi tác thì công việc làm ăn...

26 717

Phong thủy có mang tới may mắn, tài lộc?

09 T12, 2019
09 T12, 2019
Di cung hoán số có đổi được vận mệnh?

Con nghe người ta nói bị ngắn mệnh, yểu mệnh thì có thể nối mệnh dài thêm và số khổ thì di cung hoán số để được đổi số. Điều này có đúng không? Con xin Thầy giải đáp...

26 1085

Di cung hoán số có đổi được vận mệnh?

04 T12, 2019
04 T12, 2019
Việc chọn hướng và ngày, giờ xuất hành có thật sự tránh được vận hạn?

Có quan niệm cho rằng không nên chọn đi đâu xa vào các ngày mùng 3, mùng 7, 14, 23. Vậy việc chọn hướng và ngày, giờ xuất hành có thật sự tránh được vận ...

22 443

Việc chọn hướng và ngày, giờ xuất hành có thật sự tránh được vận hạn?