“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh),

Chúng con vì mê muội, đắm chìm trong dục lạc, khiến cuộc đời chịu sự thống khổ triền miên. Mỗi khi có sự khổ, chúng con hoang mang lo sợ, không biết sự khổ này từ đâu, làm sao cho hết khổ. Giáo pháp của Đức Phật có đó, mà chúng con không hay không biết. Mỗi khi trong cuộc sống, gặp sự cố gì, lại tín tâm theo thầy tà làm các việc ác, khiến cho nghiệp chướng lại nặng thêm, khổ lại chồng chất khổ đau.

Duyên lành thay chúng con đã gặp được Sư phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh), Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh) đã đánh thức chúng con, cho chúng con lý tưởng để nhận ra chân lý cuộc đời, thắp sáng niềm tin cho chúng con bằng giáo Pháp huy hoàng bất diệt của Đức Tôn Sư. Chúng con thiết nghĩ rằng, cha mẹ là người sinh ra chúng con, cho chúng con thân mạng, hình hài và nuôi dưỡng chúng con trưởng thành; nhưng Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh) lại là người sinh ra công đức và trí tuệ cho chúng con, soi đường chỉ lối cho chúng con trong mái nhà của Như Lai, mở ra một chân trời đạo lý và đời sống thiêng liêng rạng ngời cho chúng con.

Nhờ có Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh) giáo dưỡng, chúng con mới biết tu tập và làm các việc sinh ra công đức phước lành và trí tuệ, mang lại lợi ích to lớn cho chúng con. Và chính công đức ấy sẽ sinh ra thân mạng của chúng con trong các kiếp vị lai. Đó là duyên lành thù thắng để chúng con tu hành thoát khổ.
Thay mặt các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, chúng con xin thành kính phát nguyện:

“Luôn luôn tinh tấn
Theo lời Sư Phụ
Học pháp, trì giới
Lợi ích cho mình
Làm lợi cho người
Phát tâm bồ đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”.

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin kính chúc Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh) pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, trụ thế ở cõi sa bà dài lâu để hàng Phật tử chúng con được nương theo tu học.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh)!”

Theo Tài khoản Facebook Phạm Thị Yến

Xem thêm: Thư Tri Ân gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận