Thể Loại - Thư Tri Ân

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chàu Ba Vàng

“Thư Tri Ân” là những dòng tâm sự, những lời tri ân của những người con được sinh ra trong những dòng sữa Pháp gửi tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh kính yêu!