“Kính bạch Thầy! Con phát tâm muốn tìm hiểu Phật Pháp và theo học Phật. Nhưng bố mẹ con muốn con chỉ tập trung vào việc học và một phần là do bố mẹ con không tin sâu Phật Pháp; nên những lần về chùa, con đều không nói với bố mẹ. Con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa, con cũng thành tâm sám hối và cầu nguyện cho bố mẹ con. Vậy con xin hỏi Thầy là con nói dối bố mẹ như thế có tạo nghiệp không ạ? Con phải làm sao ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con.”

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời:

Nói Dối Vì Lợi Ích Của Chúng Sinh Thì Không Có Tội

Trong tội nói dối, Đức Phật dạy: Có những việc, nói dối không có tội; đó là khi chúng ta nói dối vì lợi ích của chúng sinh, vì cứu chúng sinh, vì cho chúng sinh bớt khổ. Bởi lòng từ bi không có tội. Ở đây, việc con đi học Phật Pháp thì chắc chắn là tốt đẹp và lợi ích. Chỉ vì bố mẹ không hiểu, không biết nên ngăn cản. Nhưng con đi như vậy mà vẫn thu xếp được việc nhà, thu xếp được việc học, tức là không ảnh hưởng gì đến tất cả công việc, học tập của mình và sinh hoạt của gia đình; thì con có nói dối bố mẹ, con cũng không có tội.

Con đi chùa, con học Pháp, con làm việc tốt; thì đó vẫn là việc làm có hiếu với cha mẹ. Vì con đi học những điều tốt, con biết sống đúng đạo nghĩa thì sau này, chính con mới báo hiếu cha mẹ đầy đủ. Chỉ vì cha mẹ chưa hiểu thôi. Nên nói dối trong trường hợp này là không có tội, các con không sợ chuyện ấy.

Ngày đầu Sư Phụ đi học Phật cũng thế, cũng phải dối cha mẹ. Cha mẹ chưa phải là nhất tâm hết nên cũng phải nói dối. Nhưng kết quả trong tương lai của các con, sẽ quyết định nhân quả của các con. Mình đi làm vì mục đích tốt, mang lại lợi ích chân thật cho mình và mọi người thì không sợ. Như Đức Phật trong những tiền kiếp trước, Ngài cũng đã giết người; mà giết một tên cướp để cứu cả một đoàn mấy trăm người. Việc đấy cũng không có tội.

Cho nên trong việc này, chúng ta cân nhắc thì biết rất rõ. Để đi học Phật Pháp mà phải nói dối, rồi có thể bố mẹ bảo: “Mày nói dối tao” nhưng các con cũng không ngại. Việc đấy không cho các con quả báo xấu, nó vẫn là những quả báo tốt. Vì đây là thiện nghiệp!

-Trích từ video Vấn đáp Phật Pháp: Nối Dối Trong Hoàn Cảnh Nào Không Có Tội

Xem thêmLàm Sao Cảm Hóa Bố Mẹ Để Được Đi Chùa Tạo Phúc?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *