0
5

Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội?

Tu tập - Giác ngộ, 28/8/2019 13:54
0
5

“Kính bạch Thầy! Con phát tâm muốn tìm hiểu Phật Pháp và theo học Phật. Nhưng bố mẹ con muốn con chỉ tập trung vào việc học và một phần là do bố mẹ con không tin sâu Phật Pháp; nên những lần về chùa, con đều không nói với bố mẹ. Con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa, con cũng thành tâm sám hối và cầu nguyện cho bố mẹ con. Vậy con xin hỏi Thầy là con nói dối bố mẹ như thế có tạo nghiệp không ạ? Con phải làm sao ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con.”

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời:

Nói dối vì lợi ích của chúng sinh thì không có tội

Trong tội nói dối, Đức Phật dạy: Có những việc, nói dối không có tội; đó là khi chúng ta nói dối vì lợi ích của chúng sinh, vì cứu chúng sinh, vì cho chúng sinh bớt khổ. Bởi lòng từ bi không có tội. Ở đây, việc con đi học Phật Pháp thì chắc chắn là tốt đẹp và lợi ích. Chỉ vì bố mẹ không hiểu, không biết nên ngăn cản. Nhưng con đi như vậy mà vẫn thu xếp được việc nhà, thu xếp được việc học, tức là không ảnh hưởng gì đến tất cả công việc, học tập của mình và sinh hoạt của gia đình; thì con có nói dối bố mẹ, con cũng không có tội.

Con đi chùa, con học Pháp, con làm việc tốt; thì đó vẫn là việc làm có hiếu với cha mẹ. Vì con đi học những điều tốt, con biết sống đúng đạo nghĩa thì sau này, chính con mới báo hiếu cha mẹ đầy đủ. Chỉ vì cha mẹ chưa hiểu thôi. Nên nói dối trong trường hợp này là không có tội, các con không sợ chuyện ấy.

Ngày đầu Sư Phụ đi học Phật cũng thế, cũng phải dối cha mẹ. Cha mẹ chưa phải là nhất tâm hết nên cũng phải nói dối. Nhưng kết quả trong tương lai của các con, sẽ quyết định nhân quả của các con. Mình đi làm vì mục đích tốt, mang lại lợi ích chân thật cho mình và mọi người thì không sợ. Như Đức Phật trong những tiền kiếp trước, Ngài cũng đã giết người; mà giết một tên cướp để cứu cả một đoàn mấy trăm người. Việc đấy cũng không có tội.

Cho nên trong việc này, chúng ta cân nhắc thì biết rất rõ. Để đi học Phật Pháp mà phải nói dối, rồi có thể bố mẹ bảo: “Mày nói dối tao” nhưng các con cũng không ngại. Việc đấy không cho các con quả báo xấu, nó vẫn là những quả báo tốt. Vì đây là thiện nghiệp!

-Trích từ video Vấn đáp Phật Pháp: Nói dối trong hoàn cảnh nào không có tội -

5
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

18 T1, 2022
18 T1, 2022
Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

Sát sinh theo nhân quả sẽ mang đến khổ đau lâu dài không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau. Vậy sát sinh sẽ đem đến cho chúng ta quả báo gì?

10 1119

Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

13 T1, 2022
13 T1, 2022
Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi qua sự tu tập khổ hạnh này thì làm sao sau này, Ngài có thể nói được với ngoại đạo?...

7 648

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

11 T12, 2021
11 T12, 2021
8 đặc tính của Niết bàn

Trong kinh Đức Phật nói về 8 đặc tính của Niết bàn như sau: Thường trụ, tịch diệt, không còn già, không còn chết,... Thường trụ tức là thường hằng...

4 564

8 đặc tính của Niết bàn

07 T12, 2021
07 T12, 2021
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

28 4163

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

24 T11, 2021
24 T11, 2021
Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

Trong nhà Phật rèn phong cách của người đệ tử rất kỹ. Người xuất gia phải có phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm...

4 685

Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

15 T11, 2021
15 T11, 2021
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm. “Ngũ” gồm năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; “uẩn” là sự tích tụ; “ấm” là che đậy, trùm phủ.

10 2865

Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

14 T11, 2021
14 T11, 2021
Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

Cúng dường là một trong những phương pháp tu tập theo lời Đức Phật dạy, giúp hàng đệ tử tại gia được tăng trưởng phước báu không chỉ về sức khỏe, thọ mạng...

14 4708

Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất