“Xá lợi của Phật, của các bậc Thánh Tăng là một trong những điều hết sức kỳ diệu, hy hữu và chỉ có duy nhất trong Phật Pháp. Xá lợi của các Ngài được kết tinh từ công đức, tinh thần của giới, định, tuệ mà thành, chứ không phải là do luyện thân hay do ăn uống,… Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy, ai đảnh lễ Xá lợi Phật với tất cả tâm thành kính sẽ được vô lượng phước báu, giống như cúng dường chính Đức Phật vậy.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.
—-
Trước giờ phút thiêng liêng của đêm Giao thừa đón xuân mới Tân Sửu, tại khu vườn xuân tâm linh chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng nội tự đã chiêm bái, dâng hoa cúng dường xá lợi kim thân của Đức Thế Tôn, chư Thánh Tăng để thể hiện lòng thành kính hướng về chư Phật và các bậc tiền nhân khả kính. Đây cũng là dịp để nhân dân thập phương và quý Phật tử theo dõi chương trình tại nhà cũng được hướng tâm tri ân Đức Thế Tôn – Đấng Cha Lành của khắp các cõi.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận

Xá Lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ chân thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (Hỏa táng)
Xá Lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ chân thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (Hỏa táng)
Xá Lợi của Đức Phật cùng các đại đệ tử của Ngài và của các bậc Thánh Tăng đang được cung thờ tại chùa Ba Vàng
Xá Lợi của Đức Phật cùng các đại đệ tử của Ngài và của các bậc Thánh Tăng đang được cung thờ tại chùa Ba Vàng
Sư Phụ dâng hoa cúng dường xá lợi kim thân của Đức Thế Tôn, chư Thánh Tăng
Sư Phụ dâng hoa cúng dường xá lợi kim thân của Đức Thế Tôn, chư Thánh Tăng
Sư Phụ chia sẻ: “Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy, ai đảnh lễ Xá lợi Phật với tất cả tâm thành kính sẽ được vô lượng phước báu, giống như cúng dường chính Đức Phật vậy.”
Sư Phụ chia sẻ: “Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy, ai đảnh lễ Xá lợi Phật với tất cả tâm thành kính sẽ được vô lượng phước báu, giống như cúng dường chính Đức Phật vậy.”

>>> Chương trình “Chiêm bái Xá Lợi, đón Giao Thừa” | ngày 30/12 năm Canh Tý

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài