09 T1, 2020

Người có lòng biết ơn được lợi ích gì?

Biết ơn là trân trọng, nhớ nghĩ về những giá trị mà người khác đem lại cho mình. Đó cũng là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ...

1 0
11

Bình luận (0)