1
3

Hồi hướng phước có nhận được không?

Tu tập - Giác ngộ, 21/5/2019 10:14
1
3

Con bạch Thầy!
Phật dạy: Nghiệp của ai thì người ấy phải chịu, nhưng Phật cũng dạy làm phước để hồi hướng. Phước ấy không phải do mình tự làm được mà vẫn có thể được nhận, được hưởng. Vậy nghĩa là như thế nào ạ?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trả lời:

Đúng trong Kinh Phật có dạy như thế, ai tạo nghiệp thì người ấy chịu. Tập thể đồng gây nhân thì tập thể đồng phải chịu. Còn mình không làm phước nếu có người hồi hướng mình vẫn có thể được hưởng, nhưng mình với người hồi hướng cũng phải có nhân duyên. Phật dạy đệ tử Phật dù làm phước lớn hay nhỏ đều nên hồi hướng.

Người làm phước mở được tâm rộng lớn, để dẹp cái ngã, ích kỷ của mình. Tu để đến chỗ giác ngộ giải thoát là phải xả được cái nhỏ hẹp. Phước là một năng lực, năng lực này hướng đến ai thì người đó được hưởng. Nhưng còn được hưởng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào người nhận nữa và trong các cõi. Như trong kinh Địa Tạng nói: làm phước được bảy phần thì người sống hưởng sáu phần, hồi hướng cho người chết chỉ được hưởng một phần. Đấy là năng lực đặc biệt của phước báu.

3
CHIA SẺ
Bình luận (1)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

08 T10, 2021
08 T10, 2021
Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh

7 1173

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 533

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích