“Thân thị Bồ đề thọ
Tâm như minh cảnh đài
Thời thời thường phất thức
Vật sử nhạ trần ai.”
(Ngài Thần Tú)
“Tức là thân chúng ta như cây Bồ đề mà tâm như cái đài gương sáng; chúng ta phải thường xuyên lau chùi, không để cho bụi bặm bám vào mặt gương này. Đó là cách tu của ngài Thần Tú, gọi là tiệm tu. Chúng ta không có khả năng như Ngài Huệ Năng – nghe một cái là ngộ đến “tận đáy” nên cách tu của Ngài Thần Tú có lẽ hợp với căn cơ của chúng ta. Chúng ta cứ ngày ngày “quét dọn, lau chùi” tâm của mình, tu từ từ như Ngài Thần Tú thì sẽ an toàn.
Hằng ngày, mỗi buổi tối, chúng ta kiểm tâm là đang quét tâm, chùi tâm. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ, nói và làm những điều gì sai bậy, không tốt thì chúng ta phải kiểm lại để sám hối, tẩy trừ. Đó chính là “thời thời thường phất thức”, không để nó dính bụi bặm. Chúng ta lấy cây chổi thiện niệm của mình để quét rác rưởi là những bất thiện niệm trong tâm. Bởi tự trong tâm chúng ta đã có những hạt giống bất thiện mọc sẵn và chúng ta còn đem thêm vào, khiến rất nhiều rác rưởi bất thiện niệm, nên chúng ta càng phải chịu khó, ra sức quét ngày, quét đêm. Khi ăn cơm, trước khi đi ngủ hay có khi nằm ngủ cũng phải quét, tức là chúng ta kiểm lại tâm, giữ tâm mình.
Chổi thiện niệm là lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên. Ví dụ, hôm trước có cụ Phật tử lên thăm Thầy thì rất hoan hỷ. Cụ bảo rất nhớ, rất quý các Thầy. Niệm đó cũng là niệm Tăng. Khi người ta nghĩ đến chư Tăng thì tâm người ta được thanh tịnh. Niệm thanh tịnh ấy sẽ quét đi tất cả những niệm ô nhiễm. Chúng ta phải dùng chổi thiện niệm để quét đi những cái bất thiện, làm sạch tâm mình, không để cho hạt giống phiền não có chỗ bám và mọc rễ ra được. Người tu phải như vậy.”
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại Học từ núi – Câu 202 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

“Người tu cần phải dùng chổi thiện niệm để quét đi những cái bất thiện, làm sạch tâm mình” Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
“Người tu cần phải dùng chổi thiện niệm để quét đi những cái bất thiện, làm sạch tâm mình” Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
“Thân chúng ta như cây Bồ đề”. Qua lời Sư Phụ giảng chúng phải biết cách tưới tẩm chăm sóc cây Bồ đề của chính mình, ngăn ngừa hạt giống phiền não sinh khởi
“Thân chúng ta như cây Bồ đề”. Qua lời Sư Phụ giảng chúng phải biết cách tưới tẩm chăm sóc cây Bồ đề của chính mình, ngăn ngừa hạt giống phiền não sinh khởi
Chúng ta cần phải tỉnh giác để nhận ra những hạt giống bất thiện sinh khởi trong tâm
Chúng ta cần phải tỉnh giác để nhận ra những hạt giống bất thiện sinh khởi trong tâm

Sư Phụ giảng chúng ta kiểm tâm mỗi ngày là đang quét dọn, làm sạch tâm mình
Sư Phụ giảng chúng ta kiểm tâm mỗi ngày là đang quét dọn, làm sạch tâm mình

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài