Con bạch Thầy! Trước kia con có đi hầu đồng, hầu bóng, tứ phủ nhưng bây giờ con muốn quay về quy y Phật. Vậy con phải làm sao ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trả Lời:

Thầy xin nói rằng: Từ khi quý Phật tử chính thức quy y Tam Bảo thì tất cả những cái trên đều được giải. Có một số trước cũng đi như vậy, rồi nói con quy y Phật rồi nhưng con vẫn phải sang kia để trình báo không thôi họ sẽ theo bám không tha cho con.

Nhưng Thầy bảo khi đã quy y Tam bảo thì lập tức các vị kia phải buông tha. Giống như lệnh vua để ra thì tất cả các vị dưới không ai dám làm gì. Đức Phật của chúng ta là vua của tất cả các bậc Thánh, quý Phật tử quy y thì làm con của Phật thì các Thánh kia không ai có thể làm gì mình được.

Vậy quý Phật tử cứ yên tâm không phải đến chỗ đó để giải đi nữa.

Xem thêm: Lễ Phật Đúng Nghĩa

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *