Thờ cúng

Đọc thêm

01 T2, 2020
01 T2, 2020
Hình nhân thế mạng có giải được vận hạn?

Thầy bói gieo quẻ và nói rằng: "Ba tháng tới nhà con có đại nạn, bố con sẽ bị tai nạn và chết

0 76

Hình nhân thế mạng có giải được vận hạn?

01 T2, 2020
01 T2, 2020
Có được thờ chung Thổ Công và gia tiên vào một bát hương?

Câu hỏi: "Bạch Thầy! Nhà con thờ một bát hương trong đó thờ cả thổ công, gia tiên, con thờ như thế có được không hay là phải thờ riêng ạ?"

0 5129

Có được thờ chung Thổ Công và gia tiên vào một bát hương?