Thờ cúng

Đọc thêm

06 T1, 2020
06 T1, 2020
Con gái có được thờ cúng cha mẹ, ông bà không?

Từ tập quán này mà nhiều cặp vợ chồng đã cố đẻ bằng được con trai để sau này có người thờ cúng.

0 2

Con gái có được thờ cúng cha mẹ, ông bà không?

29 T11, 2019
29 T11, 2019
Sắm lễ cúng giỗ thế nào để lợi ích cho cả kẻ còn và người mất

cúng giỗ, tết là phong tục thờ cúng của người dân Việt Nam. Trong những ngày đó con cháu đều cố gắng sắm lễ cúng giỗ để dâng cúng người đã khuất...

0 13

Sắm lễ cúng giỗ thế nào để lợi ích cho cả kẻ còn và người mất