Thờ cúng

Đọc thêm

05 T2, 2020
05 T2, 2020
Cách giải bát hương bản mệnh

Con có một câu hỏi là bát hương bản mệnh của con hiện tại vẫn đặt ở cửa Thánh, bây giờ con phải làm như thế nào để con có thể chuyển mọi thứ về để quy y Phật và tu tập tại chùa ạ? Con mong Thầy chỉ bảo cho con. Đó là điều mà bao lâu nay con vẫn luôn trăn trở. Con xin cảm ơn Thầy.

0 245

Cách giải bát hương bản mệnh

01 T2, 2020
01 T2, 2020
Hình nhân thế mạng có giải được vận hạn?

Thầy bói gieo quẻ và nói rằng: "Ba tháng tới nhà con có đại nạn, bố con sẽ bị tai nạn và chết

0 76

Hình nhân thế mạng có giải được vận hạn?