03 T6, 2022

Nên đặt đỉnh đồng trước hay sau bát hương trên ban thờ?

Gia đình con mới mua đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ. Vậy con có cần làm lễ yên vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng trước hay sau bát hương ạ?

45 0

03 T6, 2022

Nên đặt đỉnh đồng trước hay sau bát hương trên ban thờ?

Gia đình con mới mua đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ. Vậy con có cần làm lễ yên vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng trước hay sau bát hương ạ?

45 0
7

Bình luận (0)