20 T12, 2020

Những điều kiêng kỵ khi dùng đũa trong bữa ăn liệu có đúng?

Gõ đũa vào bát đĩa, cắm đũa vào bát cơm, vò đũa cả nắm khi rửa,... sẽ gọi ma tà, quỷ đói đến là quan niệm vẫn được lưu truyền trong dân gian hiện nay. Vậy, dưới góc nhìn đạo Phật, quan điểm này có đúng không? Việc sử dụng đũa phải kiêng kỵ điều gì?

158 0

20 T12, 2020

Những điều kiêng kỵ khi dùng đũa trong bữa ăn liệu có đúng?

Gõ đũa vào bát đĩa, cắm đũa vào bát cơm, vò đũa cả nắm khi rửa,... sẽ gọi ma tà, quỷ đói đến là quan niệm vẫn được lưu truyền trong dân gian hiện nay. Vậy, dưới góc nhìn đạo Phật, quan điểm này có đúng không? Việc sử dụng đũa phải kiêng kỵ điều gì?

158 0
4

Bình luận (0)