03 T6, 2022

Nhờ người dâng lễ hộ có được phước báu?

Vợ chồng con đã quy y Tam Bảo tại chùa ở quê, nên ngày rằm và mùng 1 con gửi hoa quả về và nhờ mẹ con ra chùa ở quê để dâng lễ hộ. Thưa Thầy, chúng con làm như vậy có được không và có được hưởng phước báu gì không ạ?

118 0

03 T6, 2022

Nhờ người dâng lễ hộ có được phước báu?

Vợ chồng con đã quy y Tam Bảo tại chùa ở quê, nên ngày rằm và mùng 1 con gửi hoa quả về và nhờ mẹ con ra chùa ở quê để dâng lễ hộ. Thưa Thầy, chúng con làm như vậy có được không và có được hưởng phước báu gì không ạ?

118 0
7

Bình luận (0)