30 T1, 2021

Khi tỉa chân nhang có phải kiêng kỵ những điều này?

Con thấy có rất nhiều điều kiêng kỵ khi rút tỉa chân nhang như là con gái không được rút tỉa chân nhang và động vào bát hương. Đặc biệt nếu đến tháng tỉa...

20 1

30 T1, 2021

Khi tỉa chân nhang có phải kiêng kỵ những điều này?

Con thấy có rất nhiều điều kiêng kỵ khi rút tỉa chân nhang như là con gái không được rút tỉa chân nhang và động vào bát hương. Đặc biệt nếu đến tháng tỉa...

20 1
8

Bình luận (1)