05 T2, 2020

Cách giải bát hương bản mệnh

Con có một câu hỏi là bát hương bản mệnh của con hiện tại vẫn đặt ở cửa Thánh, bây giờ con phải làm như thế nào để con có thể chuyển mọi thứ về để quy y Phật và tu tập tại chùa ạ? Con mong Thầy chỉ bảo cho con. Đó là điều mà bao lâu nay con vẫn luôn trăn trở. Con xin cảm ơn Thầy.

245 0

05 T2, 2020

Cách giải bát hương bản mệnh

Con có một câu hỏi là bát hương bản mệnh của con hiện tại vẫn đặt ở cửa Thánh, bây giờ con phải làm như thế nào để con có thể chuyển mọi thứ về để quy y Phật và tu tập tại chùa ạ? Con mong Thầy chỉ bảo cho con. Đó là điều mà bao lâu nay con vẫn luôn trăn trở. Con xin cảm ơn Thầy.

245 0
4

Bình luận (0)