18 T10, 2021

Thờ Phật và gia tiên chung ban thờ có sao không?

"Gia đình con thờ Phật và gia tiên chung một bàn thờ. Nhiều người nói thờ như thế thì gia tiên sẽ không về được xin Thầy giải thích giúp con với ạ."

270 2
44

18 T10, 2021

Thờ Phật và gia tiên chung ban thờ có sao không?

"Gia đình con thờ Phật và gia tiên chung một bàn thờ. Nhiều người nói thờ như thế thì gia tiên sẽ không về được xin Thầy giải thích giúp con với ạ."

270 2
44

Bình luận (2)