Tết Nguyên Đán

Đọc thêm

28 T1, 2021
28 T1, 2021
Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

Đến ngày 23 tháng Chạp là đã được ăn tết cùng gia đình rồi. Tuy nhiên con vẫn không hiểu tại sao nhân dân ta lại phải cúng ông công ông táo ở dưới bếp...

0 59

Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

01 T8, 2020
01 T8, 2020
Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) - Cầu an

Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, ngoài nghi lễ cúng rằm thông thường hàng tháng, thì ngày này, mọi gia đình còn cúng lễ để cầu an.

0 1

Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) - Cầu an