Tết Nguyên Đán

Đọc thêm

28 T1, 2021
28 T1, 2021
Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

Đến ngày 23 tháng Chạp là đã được ăn tết cùng gia đình rồi. Tuy nhiên con vẫn không hiểu tại sao nhân dân ta lại phải cúng ông công ông táo ở dưới bếp...

0 64

Có cần cúng ông Táo dưới bếp? Tục cúng ông công, ông Táo bắt nguồn từ đâu?

01 T2, 2020
01 T2, 2020
Ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán và hoài niệm về ngày tết cổ truyền của dân tộc

Ngày Tết vì đã trở thành một truyền thống văn hóa thấm nhuần trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán là gì?

0 1

Ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán và hoài niệm về ngày tết cổ truyền của dân tộc