17 T1, 2024

Thầy Thích Trúc Thái Minh giải đáp thắc mắc về việc lì xì ngày Tết

Con muốn gieo duyên cho những người lì xì cho con cũng biết đến Phật Pháp thì con phải bạch Phật thế nào? Và dùng tiền đó như thế nào ạ?

62 1
6

Bình luận (1)