Lương Hoàng Bảo Sám

Đọc thêm

03 T9, 2023
03 T9, 2023
15 năm bị viêm da, vảy nến chữa mãi không khỏi - Cái kết bất ngờ sau 3 ngày 3 đêm tu theo Lương Hoàng Bảo Sám

15 năm nay, con đã chạy chữa khắp nơi, tốn biết bao tiền mà bệnh vẫn không khỏi. Vậy mà chỉ nhờ tu tập theo Pháp đàn, các nốt mụn trên thân con hết ngứa hẳn

0 2253

15 năm bị viêm da, vảy nến chữa mãi không khỏi - Cái kết bất ngờ sau 3 ngày 3 đêm tu theo Lương Hoàng Bảo Sám

03 T9, 2023
03 T9, 2023
Sự linh ứng nhiệm màu của Phật Pháp qua Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng

Phật Pháp mang lại vô số điều linh ứng nhiệm màu, không chỉ lợi ích cho người chân thật tu tập mà còn lợi ích cho rất nhiều chúng sinh trong các cõi tâm linh.

0 673

Sự linh ứng nhiệm màu của Phật Pháp qua Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng