Lương Hoàng Bảo Sám

Đọc thêm

09 T9, 2022
09 T9, 2022
Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng, tội lỗi

Sám hối là nghi thức được nói đến trong giáo lý của nhiều tôn giáo, tuy nhiên các hình thức sám hối mỗi nơi khác nhau. Vậy sám hối đúng cách là như thế nào?

0 3297

Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng, tội lỗi

08 T9, 2022
08 T9, 2022
Chuyển hóa tích cực bệnh zona thần kinh khi tu theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Con bị bệnh zona thần kinh rất nặng. Con có bạch thỉnh vong linh tác động trên thân bệnh Zona thần kinh về đàn Lương Hoàng Bảo Sám...

0 1172

Chuyển hóa tích cực bệnh zona thần kinh khi tu theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám