Lương Hoàng Bảo Sám

Đọc thêm

12 T9, 2022
12 T9, 2022
3 ngày tu Lương Hoàng Bảo Sám nguyện cầu: giải oan trái - trừ tai ương - thoát khổ nạn

Với sự cầu thỉnh của Phật tử, Pháp đàn Lương Hoàng Bảo sám 2022 chùa Ba Vàng lại sắp diễn ra. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài trong số hàng trăm câu chuyện chuyển hóa sau chương trình tu tập năm 2021 đã được Phật tử chia sẻ

0 6956

3 ngày tu Lương Hoàng Bảo Sám nguyện cầu: giải oan trái - trừ tai ương - thoát khổ nạn

09 T9, 2022
09 T9, 2022
Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng |Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Sám hối nghĩa là gì? Sám hối tội lỗi thế nào cho đúng để tiêu trừ nghiệp chướng? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video bài giảng "Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng | Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám" trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

0 402

Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng |Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám