09 T9, 2022

Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng |Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Sám hối nghĩa là gì? Sám hối tội lỗi thế nào cho đúng để tiêu trừ nghiệp chướng? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video bài giảng "Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng | Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám" trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

343 1
8

09 T9, 2022

Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng |Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Sám hối nghĩa là gì? Sám hối tội lỗi thế nào cho đúng để tiêu trừ nghiệp chướng? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video bài giảng "Cách sám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng | Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám" trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

343 1
8

Bình luận (1)