09 T9, 2022

Tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám thế nào để được nhiều lợi ích?

Câu hỏi về tu pháp dàn Lương Hoàng Bảo Sám: “Kính thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử nhưng con xin mạn phép hỏi Thầy một câu ạ. - Con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không ạ? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? - Con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào khi tu để cũng được chuyển nghiệp ạ? - Năm nay nhà chùa sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho con được tham gia với ạ. Con xin tri ân Thầy rất nhiều ạ.” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Tu tập pháp đàn lương hoàng bảo sám thế nào để được nhiều lợi ích?" trên đây.

486 2
8

09 T9, 2022

Tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám thế nào để được nhiều lợi ích?

Câu hỏi về tu pháp dàn Lương Hoàng Bảo Sám: “Kính thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử nhưng con xin mạn phép hỏi Thầy một câu ạ. - Con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không ạ? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? - Con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào khi tu để cũng được chuyển nghiệp ạ? - Năm nay nhà chùa sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho con được tham gia với ạ. Con xin tri ân Thầy rất nhiều ạ.” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Tu tập pháp đàn lương hoàng bảo sám thế nào để được nhiều lợi ích?" trên đây.

486 2
8

Bình luận (2)