01 T9, 2023

Tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám thế nào để được nhiều lợi ích?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video này.

537 3
12

Bình luận (3)