18 T9, 2022

Lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Báo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần

Lễ khai Pháp đàn Lương Hoàng Báo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần (tức ngày 18/9/2022)

124 0
7

Bình luận (0)