20 T5, 2024

Linh thiêng đêm hoa đăng cúng dường Đức Phật đản sinh

Khung trời Phật Đản lung linh - dâng hoa đăng lên Đức Phật với tấm lòng tôn kính vô biên trong Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2024.

4522 204
1116

Bình luận (204)