25 T2, 2024

Khánh tuế Sư Phụ đầu xuân Giáp Thìn - Ấm áp tình thầy trò

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng vân tập về chốn già lam khánh tuế, tri ân Sư Phụ trong tình thầy trò ấm áp.

39 0
3

Bình luận (0)