09 T3, 2024

Phóng sinh cầu an đầu năm Giáp Thìn tại Vịnh Bái Tử Long

Thực hành lời Phật dạy, các Phật tử đã tùy duyên mua các con vật và thỉnh cầu Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng tác lễ phóng sinh đầu năm

2 0
1

Bình luận (0)