20 T5, 2024

Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2024

Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024: Tri ân sự đản sinh cao quý, mang hạnh phúc cho muôn loài

3846 118
911

Bình luận (118)