8
30

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Tu tập - Giác ngộ, 16/9/2021 21:26
8
30

Kính thưa đại chúng! Đức Phật dạy rằng, người thường thực hành pháp cung kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính thì được phước lợi: Tuổi thọ và sống lâu, sắc đẹp tuyệt vời, thân tâm an lạc và tăng trưởng sức mạnh. Bên cạnh đó, tâm cung kính cũng là duyên để sinh ra rất nhiều thiện tâm như vâng lời, thành thật, khiêm tốn,...

Vào lúc 15h ngày 08/8/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chính điện, chuẩn bị cho buổi giảng Pháp trong ngày tu Bát Quan Trai Giới định kỳ của chùa

Vào lúc 15h ngày 08/8/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chính điện, chuẩn bị cho buổi giảng Pháp trong ngày tu Bát Quan Trai Giới định kỳ của chùa

Tại chính điện chùa Ba Vàng, chư Tăng Ni chắp tay thỉnh Pháp

Tại chính điện chùa Ba Vàng, chư Tăng Ni chắp tay thỉnh Pháp

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh và là đệ nhất phước điền, cho nên ai cung kính Tam Bảo, người ấy được vô lượng phước lợi. Đức Thế Tôn là Bậc Tối Thượng, Thiên Nhân Sư mà tâm Ngài vẫn còn vẹn nguyên sự cung kính, vẫn tìm một nơi để Ngài kính lễ. Khi không tìm được ai đáng để Ngài kính lễ thì Ngài quay về kính lễ Pháp mà Ngài chứng đạt. Nên chúng ta tự xét lại mình, mình đã là gì mà không tu tập tâm cung kính? Chúng ta học Phật nếu không kính Pháp, Tăng - Tam Bảo thì sẽ không thể thâm nhập Pháp được. Cho nên, chúng ta đều nên tu tâm cung kính.

Thể theo lời thỉnh cầu của tứ chúng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao thời Pháp nhũ: “Phước báu của tâm cung kính”

Thể theo lời thỉnh cầu của tứ chúng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã truyền trao thời Pháp nhũ: “Phước báu của tâm cung kính”

Tham gia buổi thính Pháp, chư Ni chùa Ba Vàng ghi chép lại những lời giảng dạy đầy minh triết của Sư Phụ

Tham gia buổi thính Pháp, chư Ni chùa Ba Vàng ghi chép lại những lời giảng dạy đầy minh triết của Sư Phụ

Qua bài Pháp này, chúng ta cùng phát nguyện tu tập tâm cung kính và dạy cho con cháu mình biết cung kính để chính chúng trở thành một con người tốt đẹp. Được như vậy, chúng mới có thể xây dựng thế giới an lạc, tốt lành và đáng sống. Nhất là trong xã hội đang điên đảo, rối loạn, không có tôn ti bởi vật dụng đang lên thời như hiện nay, chúng ta càng phải gắng tu phần đạo đức. Tăng Ni, Phật tử là người con Phật thì phải tự nhận trách nhiệm về mình - phải gắng tu tập, thực hành những đạo đức rất căn bản này để trước là lợi ích cho mình, sau là lợi ích cho người. Đó là điều Thầy rất mong mỏi để chúng ta cảm hóa xã hội ngày nay.
Thầy chúc đại chúng sức khỏe, an lành và luôn luôn tiến tu.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Phước báu của tâm cung kính", ngày 08/8/Tân Sửu.)

Tham gia buổi học Pháp, các bạn nhỏ càng được hiểu hơn về bài học cung kính ông bà, cha mẹ, anh chị và thầy cô giáo

Tham gia buổi học Pháp, các bạn nhỏ càng được hiểu hơn về bài học cung kính ông bà, cha mẹ, anh chị và thầy cô giáo

Tại các vùng an toàn về dịch bệnh, một số Phật tử trong đạo tràng đã cùng nhau học Pháp từ xa

Tại các vùng an toàn về dịch bệnh, một số Phật tử trong đạo tràng đã cùng nhau học Pháp từ xa

Tuy chỉ có một chữ “kính”, nhưng qua những lời giảng giải minh triết của Sư Phụ, tứ chúng đã có được cho mình những bài học với ý nghĩa vô cùng sâu sắc

Tuy chỉ có một chữ “kính”, nhưng qua những lời giảng giải minh triết của Sư Phụ, tứ chúng đã có được cho mình những bài học với ý nghĩa vô cùng sâu sắc

Bài liên quan
30
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

08 T10, 2021
08 T10, 2021
Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh

7 1173

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích