18 T3, 2020

10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ

Mong muốn được sống khỏe, trường thọ là nhu cầu chính đáng của con người, bởi không ai muốn mạng sống của mình bị ngắn ngủi. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy 10 nhân lành giúp chúng sinh được sống khỏe, thọ mạng dài lâu. Vậy, 10 nhân này là gì? Câu trả lời sẽ có trong video “10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

128 2
12

18 T3, 2020

10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ

Mong muốn được sống khỏe, trường thọ là nhu cầu chính đáng của con người, bởi không ai muốn mạng sống của mình bị ngắn ngủi. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy 10 nhân lành giúp chúng sinh được sống khỏe, thọ mạng dài lâu. Vậy, 10 nhân này là gì? Câu trả lời sẽ có trong video “10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

128 2
12

Bình luận (2)