30 T9, 2021

Đời nay xấu xí do nghiệp gì, xinh đẹp là do đâu?| Nhân quả của đẹp & xấu

Mặt con hiện nay nổi nhiều mụn. Con đã đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi nên con muốn hỏi là mụn nổi như vậy là do con đã gieo nhân gì ạ?

366 0
21

30 T9, 2021

Đời nay xấu xí do nghiệp gì, xinh đẹp là do đâu?| Nhân quả của đẹp & xấu

Mặt con hiện nay nổi nhiều mụn. Con đã đi chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi nên con muốn hỏi là mụn nổi như vậy là do con đã gieo nhân gì ạ?

366 0
21

Bình luận (0)