28 T9, 2022

Đau ốm nhưng đi khám không ra bệnh, có phải do phần âm tác động?

"Con đi khám bệnh đủ mọi nơi nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Không biết có phải do con bị phần âm tác động không mà lại thành ra như vậy ạ?"

638 1
13

28 T9, 2022

Đau ốm nhưng đi khám không ra bệnh, có phải do phần âm tác động?

"Con đi khám bệnh đủ mọi nơi nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Không biết có phải do con bị phần âm tác động không mà lại thành ra như vậy ạ?"

638 1
13

Bình luận (1)