28 T12, 2022

Hội chứng rối loạn lo âu là do đâu? Làm sao để vượt qua?

"Con bị một căn bệnh mà y học hiện đại gọi là hội chứng lo âu xã hội. Thầy có cách gì có thể giúp con thoát khỏi tình trạng này được không ạ?"

745 11
40

28 T12, 2022

Hội chứng rối loạn lo âu là do đâu? Làm sao để vượt qua?

"Con bị một căn bệnh mà y học hiện đại gọi là hội chứng lo âu xã hội. Thầy có cách gì có thể giúp con thoát khỏi tình trạng này được không ạ?"

745 11
40

Bình luận (11)