28 T12, 2022

Hội chứng rối loạn lo âu là do đâu? Làm sao để vượt qua?

Con bị một căn bệnh không phải là tự kỷ, mà y học hiện đại gọi là hội chứng lo âu xã hội. Thầy có cách gì có thể giúp con thoát khỏi tình trạng này được không ạ?

105 0

28 T12, 2022

Hội chứng rối loạn lo âu là do đâu? Làm sao để vượt qua?

Con bị một căn bệnh không phải là tự kỷ, mà y học hiện đại gọi là hội chứng lo âu xã hội. Thầy có cách gì có thể giúp con thoát khỏi tình trạng này được không ạ?

105 0
5

Bình luận (0)