10 T11, 2021

Tâm sự của người đàn ông Ung Thư giai đoạn cuối gửi đến Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con bị ung thư gan. Khi phát hiện ra thì khối u đã phát triển đến giai đoạn cuối. Bác sĩ chẩn đoán chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là con có thể sẽ ra đi...

40 0
2

10 T11, 2021

Tâm sự của người đàn ông Ung Thư giai đoạn cuối gửi đến Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con bị ung thư gan. Khi phát hiện ra thì khối u đã phát triển đến giai đoạn cuối. Bác sĩ chẩn đoán chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là con có thể sẽ ra đi...

40 0
2

Bình luận (0)