18 T8, 2021

Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng | Theo dấu chân Phật (Phần 3)

Chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Kính mời quý vị cùng đón xem video trên đây!

97 5
56

18 T8, 2021

Tài sản của chư Tăng chùa Ba Vàng | Theo dấu chân Phật (Phần 3)

Chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, với tài sản vô cùng tối giản. Kính mời quý vị cùng đón xem video trên đây!

97 5
56

Bình luận (5)