0
15

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

Hạnh đầu đà, 30/7/2021 14:21
0
15

“Người đệ tử Phật không thể thiếu tâm biết ơn, nếu thiếu tâm biết ơn không phải là đệ tử Phật. Cho nên, chúng ta phải thường hành tâm tri ân. Với bổn phận người đệ tử Phật, chúng ta phải nhớ Tứ trọng ân, trong đó Quốc gia, xã hội có ân rất lớn, chúng ta đều phải biết tri ân đến các vị Quốc trưởng, các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho chúng ta đất nước hòa bình hôm nay.” - Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Từ nội viện, Tăng đoàn thong dong ôm bình bát, bước từng bước chân chính niệm đến nhà trai đường, thọ nhận sự cúng dường

Từ nội viện, Tăng đoàn thong dong ôm bình bát, bước từng bước chân chính niệm đến nhà trai đường, thọ nhận sự cúng dường

Tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành tâm sắm sửa tịnh tài, phẩm vật cúng dường trai Tăng trong 3 ngày để hồi hướng công đức cho anh linh các anh hùng liệt sĩ vì nước quên thân; các dân quân, du kích, tự vệ cùng các chiến binh đã bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh tại đất nước Việt Nam. Đại diện Phật tử đã đối trước Tam Bảo, đối trước Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng dâng lời bạch thỉnh cúng dường.

Với tâm tri ân và đền ơn của người đệ tử Phật, đại diện Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng hứa khả thọ nhận sự cúng dường

Với tâm tri ân và đền ơn của người đệ tử Phật, đại diện Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng hứa khả thọ nhận sự cúng dường

Đáp lời bạch thỉnh cúng dường, Sư Phụ đã căn dặn Tứ chúng luôn khắc sâu thêm tâm tri ân bằng những việc làm thiết thực, từ đó làm giàu thêm tài sản của bậc Thánh.

Đón nhận tấm lòng của các Phật tử, Sư Phụ đã ban những lời đạo từ đầy ý nghĩa, chỉ dạy các Phật tử luôn thực hành hiếu tâm

Đón nhận tấm lòng của các Phật tử, Sư Phụ đã ban những lời đạo từ đầy ý nghĩa, chỉ dạy các Phật tử luôn thực hành hiếu tâm

Phật tử lắng nghe những lời đạo từ đầy ý nghĩa từ Sư Phụ và xin nguyện khắc ghi, thực hành

Phật tử lắng nghe những lời đạo từ đầy ý nghĩa từ Sư Phụ và xin nguyện khắc ghi, thực hành

Sư Phụ tán thán hạnh tri ân của các Phật tử, vì việc cúng dường của các Phật tử là đúng như Pháp, mang đến lợi ích thiết thực đối với anh linh Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn

Sư Phụ tán thán hạnh tri ân của các Phật tử, vì việc cúng dường của các Phật tử là đúng như Pháp, mang đến lợi ích thiết thực đối với anh linh Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn

Sư Phụ tán thán hạnh tri ân của các Phật tử, vì việc cúng dường của các Phật tử là đúng như Pháp, mang đến lợi ích thiết thực đối với anh linh Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn

Sư Phụ tán thán hạnh tri ân của các Phật tử, vì việc cúng dường của các Phật tử là đúng như Pháp, mang đến lợi ích thiết thực đối với anh linh Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn

---

Chương trình do chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng và các Phật tử nội tỉnh Quảng Ninh từ những vùng không có dịch tham gia, thực hiện.

Bài liên quan
15
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát của chư Tăng chính là bát phước của chúng sinh. Ai sớt bát cúng dường chư Tăng thì người đó sẽ được rất nhiều phước báu.

57 3422

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

40 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

Khất thực là pháp nuôi thân mạng truyền thống của ba đời chư Phật và cũng là một trong 13 pháp đầu đà khổ hạnh mà Tăng chúng chùa Ba Vàng đang thực hành

122 2158

Người khất sĩ cao quý nơi non thiêng Thành Đẳng

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

Vâng lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng chùa Ba Vàng chân thật thực hành Pháp, nhập rừng chuyên tu, miên mật thực hành hạnh đầu đà, trước là để chuyển hóa mình, sau là để độ người, làm cho thế gian vơi bớt sầu đau, khổ ải...

28 758

Nơi non thiêng Thành Đẳng, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà làm lợi ích chúng sinh

06 T5, 2021
06 T5, 2021
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Đại đức Na Tiên từng nói những công năng, diệu dụng của 13 pháp đầu đà là không thể kể xiết. Pháp này được ví là nơi nương tựa, sanh trưởng của mọi thiện pháp...

83 2432

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

05 T5, 2021
05 T5, 2021
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập hạnh đầu đà như thời Đức Phật tại thế - sự tu tập hiếm có thời nay tại chùa Ba Vàng

88 2030

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế