1
11

Sớt bát cúng dường chư Tăng tích lũy phúc báu

Hạnh đầu đà, 18/10/2021 11:18
1
11

“Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Chẳng bằng trong giây lát,
Cúng dường bậc tự tu.
Cúng dường vậy tốt hơn,
Hơn trăm năm tế tự.”
(Kinh Pháp Cú)

“Kính thưa đại chúng! Chư Tăng là một trong ba ngôi quý báu của Tam Bảo. Các Ngài là những người xuất gia, từ bỏ đời sống gia đình, cuộc sống thế tục, theo lý tưởng của Phật tu hành để nguyện cầu thành Phật và nguyện độ chúng sinh. Các Ngài thực hành giới hạnh thanh tịnh là ruộng phước to lớn cho nhân, thiên. Vậy nên, những ai với tâm thành kính, dù một lần trong đời được sớt bát cúng dường lên các Ngài, cũng được vô lượng phước báu về sau. Đó là nhân, là quả mà Đức Phật đã chỉ dạy.”

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong “Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng ngày 29/9/2019.)

“Khất thực để sống” là pháp thứ 3 trong 13 pháp hạnh đầu đà mà Phật dạy chúng Tỳ-kheo. Với mong nguyện giữ gìn Phật Pháp tại thế gian, thực hành lời chư Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng trì bình khất thực, hóa độ chúng sinh

“Khất thực để sống” là pháp thứ 3 trong 13 pháp hạnh đầu đà mà Phật dạy chúng Tỳ-kheo. Với mong nguyện giữ gìn Phật Pháp tại thế gian, thực hành lời chư Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng trì bình khất thực, hóa độ chúng sinh

Chư Tăng thọ nhận sự cúng dường không chỉ để nuôi sống thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp, mà còn với mong nguyện cao thượng là gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được gieo trồng hạt giống thiện lành, đáng quý vào ngôi Tăng bảo

Chư Tăng thọ nhận sự cúng dường không chỉ để nuôi sống thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp, mà còn với mong nguyện cao thượng là gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội được gieo trồng hạt giống thiện lành, đáng quý vào ngôi Tăng bảo

Đón nhận tâm thành kính cúng dường của Phật tử, chư Tăng chú nguyện hồi hướng cho các sở nguyện của Phật tử được thành tựu, đặc biệt là sinh ra nơi đâu đều có duyên với chính Pháp của Phật

Đón nhận tâm thành kính cúng dường của Phật tử, chư Tăng chú nguyện hồi hướng cho các sở nguyện của Phật tử được thành tựu, đặc biệt là sinh ra nơi đâu đều có duyên với chính Pháp của Phật

Bài liên quan
11
CHIA SẺ
Bình luận (1)

Đọc thêm

25 T10, 2021
25 T10, 2021
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp...

10 2256

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

29 T9, 2021
29 T9, 2021
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

6 872

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

25 T9, 2021
25 T9, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm.

9 593

Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

30 T7, 2021
30 T7, 2021
Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành tâm sắm sửa tịnh tài, phẩm vật cúng dường trai Tăng...

1 260

Sư Phụ cùng chư Tăng thọ nhận sự cúng dường, hồi hướng phúc lành đến anh linh anh hùng liệt sĩ

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

59 3422

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

40 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế