04 T6, 2022

Tìm hiểu về môi trường tu tập của người xuất gia và những sai lầm cần tránh khi chọn nơi tu tập

Người mới tu mà không có duyên vào môi trường tu tập tốt, không có chỗ độc cư tu tập thì khó tiến đạo. Vậy môi trường tốt cho người xuất gia là như thế nào?

549 1
29

04 T6, 2022

Tìm hiểu về môi trường tu tập của người xuất gia và những sai lầm cần tránh khi chọn nơi tu tập

Người mới tu mà không có duyên vào môi trường tu tập tốt, không có chỗ độc cư tu tập thì khó tiến đạo. Vậy môi trường tốt cho người xuất gia là như thế nào?

549 1
29

Bình luận (1)