09 T8, 2020

Kinh Tam Bảo Phần 1

"Kinh Tam Bảo" (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để...

1436 4
52

09 T8, 2020

Kinh Tam Bảo Phần 1

"Kinh Tam Bảo" (Châu Báu), tụng trì kinh Paritta với đầy đủ đức tin sẽ được sự cảm ứng hộ trì. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để...

1436 4
52

Bình luận (4)